برگزاری کلاسهای انگلیسی توسط کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی!

برگزاری کلاسهای انگلیسی توسط کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی!

12 July 2018


برگزاری کلاسهای انگلیسی توسط کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی!

سفر پنجم خدمات سیار قونسلى سفارت افغانستان به فنلند

سفر پنجم خدمات سیار قونسلى سفارت افغانستان به فنلند

22 June 2018


سفر پنجم خدمات سیار قونسلى سفارت افغانستان به فنلند

اطلاعیه ثبت نام جوانان در برنامه های آوارتی در فنلند!

اطلاعیه ثبت نام جوانان در برنامه های آوارتی در فنلند!

12 April 2018


فعالیتهای جوانان در برنامه های آوارتی در فنلند!

کلاسهای آموزشی برای خانواده های افغانستانی دارای اطفال خورد سال در شهر هلسینکی

کلاسهای آموزشی برای خانواده های افغانستانی دارای اطفال خورد سال در شهر هلسینکی

17 March 2018


کلاسهای آموزشی برای خانواده های افغانستانی دارای اطفال خورد سال در شهر هلسینکی

مراسم گرامیداشت شهید وحدت ملی استاد مزاری در هلسینکی به تاریخ۱۰٫۰۳٫۱۸ازساعت۱۳:۳۰تا۱۶:۰۰مکتب ابتدایی مولوپورو

مراسم گرامیداشت شهید وحدت ملی استاد مزاری در هلسینکی به تاریخ۱۰٫۰۳٫۱۸ازساعت۱۳:۳۰تا۱۶:۰۰مکتب ابتدایی مولوپورو

1 March 2018


سالگرد شهید مزاری در فنلند۲۰۱۸

خبر آمدن تیم سیار سفارت افغانستان از سویدن به فنلند

خبر آمدن تیم سیار سفارت افغانستان از سویدن به فنلند

24 February 2018


خبر آمدن تیم سیار سفارت افغانستان از سویدن به فنلند

سومین گردهمایی جوانان افغانستانی با حضور آقایان محمد رفیق رجا و امید محمودی در دانشگاه هلسینکی از ساعت ۱۴:۰۰- ۱۷:۰۰تاریخ۱۷٫۰۲٫۱۸

سومین گردهمایی جوانان افغانستانی با حضور آقایان محمد رفیق رجا و امید محمودی در دانشگاه هلسینکی از ساعت ۱۴:۰۰- ۱۷:۰۰تاریخ۱۷٫۰۲٫۱۸

10 February 2018


سومین گردهایی جوانان افغانستانی با حضور آقایان محمد رفیق رجا و امید محمودی۱۷٫۰۲٫۱۸

اطلاعیه ! ورزش برای خانمها در هلسینکی

اطلاعیه ! ورزش برای خانمها در هلسینکی

19 January 2018


اطلاعیه! ورزش برای خانمها در هلسینکی
از تاریخ (۰۵٫۰۲٫۲۰۱۸ الی -۱۳٫۰۵٫۲۰۱۸)

خدمات قنسولی توسط سفارت افغانستان از سویدن در فنلند

خدمات قنسولی توسط سفارت افغانستان از سویدن در فنلند

17 December 2017


خدمات قنسولی توسط سفارت افغانستان از سویدن در فنلند

صدمین سالگرد استقلال کشور فنلند مبارک باد!Onnea satavuotias Suomi

صدمین سالگرد استقلال کشور فنلند مبارک باد!Onnea satavuotias Suomi

6 December 2017


صدمین سالگرد استقلال کشور فنلند مبارک باد!Onnea satavuotias Suomi