جشن مشترک نهاد بین المللی آوارتی با کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی!

جشن مشترک نهاد بین المللی آوارتی با کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی!

8 March 2019


جشن مشترک نهاد بین المللی آوارتی با کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی!

اطلاعیه ستاد برگزاری سالگرد شهید مزاری در فنلند!

اطلاعیه ستاد برگزاری سالگرد شهید مزاری در فنلند!

25 February 2019


اطلاعیه

سیمینار آشنایی با امور تحصیلی فنلند برای والدین و دانش آموزان!

سیمینار آشنایی با امور تحصیلی فنلند برای والدین و دانش آموزان!

5 February 2019


سیمینار آشنایی با امور تحصیلی فنلند برای والدین و دانش آموزان!

آینده اطفال ، نوجوانان و جوانان ما در فنلند از نظر تحصیلی و کاری در سه سیمینار

آینده اطفال ، نوجوانان و جوانان ما در فنلند از نظر تحصیلی و کاری در سه سیمینار

2 February 2019


آینده اطفال ، نوجوانان و جوانان ما در فنلند از نظر تحصیلی و کاری در سه سیمینار

نقد و بررسی دانشنامه هزاره

نقد و بررسی دانشنامه هزاره

1 February 2019


نقد و بررسی دانشنامه هزاره

کنسرت داوود سرخوش در فنلند،شهر اسپو۰۵٫۰۱٫۲۰۱۹

کنسرت داوود سرخوش در فنلند،شهر اسپو۰۵٫۰۱٫۲۰۱۹

2 January 2019


کنسرت داوود سرخوش در فنلند،شهر اسپو۰۵٫۰۱٫۲۰۱۹

فروش دانشنامه هزاره در فنلند

فروش دانشنامه هزاره در فنلند

2 January 2019


فروش دانشنامه هزاره در فنلند

پیام و اطلاعیه‌ی خانواده‌ی استاد بصیراحمد دولت‌آبادی

پیام و اطلاعیه‌ی خانواده‌ی استاد بصیراحمد دولت‌آبادی

9 November 2018


پیام و اطلاعیه‌ی خانواده‌ی استاد بصیراحمد دولت‌آبادی

مراسم رونمایی از کتاب شهیدابوذر غزنوی(نامه ها وسندها) در کشور سویس

مراسم رونمایی از کتاب شهیدابوذر غزنوی(نامه ها وسندها) در کشور سویس

29 October 2018


مراسم رونمایی از یکی از آثار شهیدابوذر غزنوی در کشور سویس

اطلاعیه! گردهمایی جوانان افغانستانی در هلسینکی ۰۴٫۱۱٫۲۰۱۸

اطلاعیه! گردهمایی جوانان افغانستانی در هلسینکی ۰۴٫۱۱٫۲۰۱۸

25 October 2018


اطلاعیه! گردهمایی جوانان افغانستانی در هلسینکی ۰۴٫۱۱٫۲۰۱۸