پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر ۲۰۲۰

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر ۲۰۲۰

24 May 2020


پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر

ضرر را از هر کجا جلویش را بگیرید منفعت است( به مناسبت ۷ و ۸ ثور)!

ضرر را از هر کجا جلویش را بگیرید منفعت است( به مناسبت ۷ و ۸ ثور)!

28 April 2020


( به مناسبت ۷ و ۸ ثور)

کوبیدن علم به بهانه‌ی کرونا

کوبیدن علم به بهانه‌ی کرونا

5 April 2020


کوبیدن علم به بهانه‌ی کرونا

روزهای دشوار!

روزهای دشوار!

2 April 2020


روزهای دشوار!

کرونا ویروس!

کرونا ویروس!

21 March 2020


کرونا ویروس!

نوروز۱۳۹۹در سایه ویروس کرونا!

نوروز۱۳۹۹در سایه ویروس کرونا!

20 March 2020


نوروز۱۳۹۹در سایه ویروس کرونا!

بازگشت مهاجران و نگرانی از گسترش کرونا

بازگشت مهاجران و نگرانی از گسترش کرونا

14 March 2020


بازگشت مهاجران و نگرانی از گسترش کرونا

نهم مارچ ۲۰۰۱ روز انفجار مجسمه های بودا در بامیان توسط طالبان!

نهم مارچ ۲۰۰۱ روز انفجار مجسمه های بودا در بامیان توسط طالبان!

9 March 2020


نهم مارچ ۲۰۰۱ روز انفجار مجسمه های بودا در بامیان توسط طالبان!

توافق‌نامه قطر؛ بیم‌ها و امیدها

توافق‌نامه قطر؛ بیم‌ها و امیدها

1 March 2020


توافق‌نامه قطر؛ بیم‌ها و امیدها

هیچ شهر و اماکن مذهبی از ورود ویروس در امان نیست!

هیچ شهر و اماکن مذهبی از ورود ویروس در امان نیست!

1 March 2020


هیچ شهر و اماکن مذهبی از ورود ویروس در امان نیست!