مشارکت هزاره ها در انتخابات پاکستان ضروری و حیاتی است – حاجی عنایت علی زاده

مشارکت هزاره ها در انتخابات پاکستان ضروری و حیاتی است – حاجی عنایت علی زاده

6 May 2013


طبق گزارشات بتاریخ ۱۱ می ۲۰۱۳ انتخابات عمومی در پاکستان برگزار می گردد.

وضعیت فعلی هزاره ها , چالش ها , فرصت ها وچشم انداز آینده – محمد رفیق رجا

وضعیت فعلی هزاره ها , چالش ها , فرصت ها وچشم انداز آینده – محمد رفیق رجا

31 March 2013


وضعیت فعلی هزاره ها , چالش ها , فرصت ها وچشم انداز آینده

زنان، در اسارت سنت و مدرنیته

زنان، در اسارت سنت و مدرنیته

6 March 2013


{jcomments on}

امسال درحالی به روز جهانی زن می‌رسیم که با تأسف خشونت‌ها برضد زنان نه تنها کاهش نیافته که افزایش غیرقابل باوری را هم نشان می‌دهد.

فریادمظلومیت در افشار!

فریادمظلومیت در افشار!

5 February 2013


{jcomments on}

باری دیگرباسکوت دیگربه یاد شهدای افشار دربیستمین سالگردشان غریبانه به سوگ می نشینیم ویادشان را گرامی میداریم.

معیارسنجش

معیارسنجش

12 December 2012


 دوسال قبل بود که از دوست قدیمی ام نامه ای دریافت کردم سالها بود که از او اطلاعی نداشتم خبرشدن از حال واحوال او برایم خوشحال کننده بود

درافغانستان انتخابات هم مشکل ساز شد!

درافغانستان انتخابات هم مشکل ساز شد!

22 March 1398


درافغانستان انتخابات هم مشکل ساز شد!