نازدانه های حضرت آقا! : نبی قانع زاده

نازدانه های حضرت آقا! : نبی قانع زاده

24 November 2013


بیشتر از سه دهه است که مهاجرین افغانستانی درایران زندگیمیکنند دراین بین اقشار مختلف ، مشکلات زیادی را متقبل گشته اند ولی کمترکسی به این نا ملایمات عکس العمل جدی نشان داده و متاسفانه بی تفاوت از کنار آن گذشته اند!

قنبرعلی تابش پل ارتباطی بین شیخ آصف محسنی و روشنفکران!

قنبرعلی تابش پل ارتباطی بین شیخ آصف محسنی و روشنفکران!

17 November 2013


من نمی دانم که این دوگانگی ها چگونه تفسیر گردد؟!

هم‌صدایی با ملاعمر

هم‌صدایی با ملاعمر

16 November 2013


ملاعمر، رهبر گروه طالبان در پیامی تهدید کرده است کسانی‌که در جرگه مشورتی اشتراک کنند به قتل خواهند رسید.

عزاداری یا اوباشگری

عزاداری یا اوباشگری

9 November 2013


{jcomments on}عزاداری در ایام محرم و عاشورا، به نظر می‌رسد که در این چندسال اخیر دچار تحول شده است.

عاشورا سند مظلومیت آزادگی: نبی قانع زاده

عاشورا سند مظلومیت آزادگی: نبی قانع زاده

4 November 2013


واقعه عاشورا راباید از زوایای مختلف به بررسی گرفت تنها به جنبه عاطفی آن اکتفا نگردد.

فرازهایی از دیدگاه دکتر شریعتی در مورد امام حسین (ع):

فرازهایی از دیدگاه دکتر شریعتی در مورد امام حسین (ع):

31 October 2013


به مناسبت ماه محرم و عاشورای حسینی گزیده از سخنان دکترعلی شریعتی را بدین مناسبت انتخاب نموده ؛ تقدیم تان میگردد:

روز نامه ۸ صبح:نامزد اصلی مشخص شد.

روز نامه ۸ صبح:نامزد اصلی مشخص شد.

5 October 2013


جنرال دوستم و کریم خلیلی، دو سیاستمدار بانفوذ، به داکتر اشرف‌غنی احمدزی پیوستند.

هرکس با ما نیست دشمن ماست !!!  (به مناسبت انتشار اسامی پنجهزارقربانی)

هرکس با ما نیست دشمن ماست !!! (به مناسبت انتشار اسامی پنجهزارقربانی)

22 September 2013


تاریخ تلخ و دردناک سه دهه ای گذشته را با دید بیطرفانه به نقد گرفت نه از دید انتقام و انتقام گیری. بل برای بهبودآینده ها.

آسیب شناسی جنبش روشنفکری در افغانستان : قسیم اخگر

آسیب شناسی جنبش روشنفکری در افغانستان : قسیم اخگر

19 August 2013


قسیم اخگر یکی از یاد گاران نسل مبارزه و حق خواهی میباشد و دراین روزها دربستر بیماری افتاده و با آن دست پنجه نرم می نماید او که یک عمر شرافتمندانه با استبداد و انحصار گرایی رزمیده است و هیچگاه از این رزم اش نام و نان آرزو نکرده است . ضمن تجلیل از خدمات شایسته ای این مبارز خستگی نا پذیر یکی از نوشته های او تجدید نشر می گردد ! وب سایت مهاجر

قتل عام هزاره ها در زمان امیر عبدالرحمن خان : حاج کاظم یزدانی

قتل عام هزاره ها در زمان امیر عبدالرحمن خان : حاج کاظم یزدانی

14 August 2013


هفته گذشته  هشتاد مین سالگرد قتل عام و نسل کشی” آشوریان ” بود،