بازسازی در وحدت ملی

بازسازی در وحدت ملی

20 May 2014


زنجیر فیس بوک

زنجیر فیس بوک

30 December 2013


عائد ملی

عائد ملی

28 December 2013


قحط الرجال

قحط الرجال

26 December 2013


موافقتنامه امنیتی

موافقتنامه امنیتی

20 December 2013


 {jcomments on}منبع:افغان پیپر

کاریکاتور از عتیق شاهد

کاریکاتور از عتیق شاهد

26 December 2012