اطلاعیه انجمن لیسه تابستانی در فنلند

اطلاعیه انجمن لیسه تابستانی در فنلند

14 November 2021


اطلاعیه انجمن لیسه تابستانی در فنلند

کوبیدن علم به بهانه‌ی کرونا

کوبیدن علم به بهانه‌ی کرونا

5 April 2020


کوبیدن علم به بهانه‌ی کرونا

کرونا ویروس!

کرونا ویروس!

21 March 2020


کرونا ویروس!

تیم ملی فوتبال شانزده سال افغانستان ، تیم ملی فوتبال شانزده سال ایران را ۱-۰ شکست داد!

تیم ملی فوتبال شانزده سال افغانستان ، تیم ملی فوتبال شانزده سال ایران را ۱-۰ شکست داد!

30 July 2019


تیم ملی فوتبال شانزده سال افغانستان ، تیم ملی فوتبال شانزده سال ایران را ۱-۰ شکست داد!

افتخارآفرینی کاراته کارافغانستانی با هزینه شخصی وکسب۴۵مدال رنگارنگ!

افتخارآفرینی کاراته کارافغانستانی با هزینه شخصی وکسب۴۵مدال رنگارنگ!

5 July 2019


افتخارآفرینی کاراته کارافغانستانی !

افغانستان به مرحله‌نهایی رقابت‌های جام قهرمانی فوتسال زیر٢٠ سال آسیا، راه یافت.

افغانستان به مرحله‌نهایی رقابت‌های جام قهرمانی فوتسال زیر٢٠ سال آسیا، راه یافت.

20 June 2019


افغانستان به مرحله‌نهایی رقابت‌های جام قهرمانی فوتسال زیر٢٠ سال آسیا، راه یافت.

جشن مشترک آوارتی و کانون در هلسینکی

جشن مشترک آوارتی و کانون در هلسینکی

19 March 2019


جشن مشترک آوارتی و کانون در هلسینکی

دریافت مجوز فعالیت کانون برای آوارتی در منطقه پایتخت فنلند:

دریافت مجوز فعالیت کانون برای آوارتی در منطقه پایتخت فنلند:

23 February 2019


دریافت مجوز فعالیت کانون برای آوارتی در منطقه پایتخت فنلند:

گزارش از اردوی مشترک جوانان آوارتی و کانون

گزارش از اردوی مشترک جوانان آوارتی و کانون

27 October 2018


گزارش از ادوی مشترک جوانان آوارتی و کانون

مهمترین اتفاق های جهان ورزش در سال ۲۰۱۷

مهمترین اتفاق های جهان ورزش در سال ۲۰۱۷

2 January 2018


مهمترین اتفاق های جهان ورزش در سال ۲۰۱۷