پناهجویانی که هویت خود را غلط داده باشد جزمتهمین به جرم شناخته میشوند

پناهجویانی که هویت خود را غلط داده باشد جزمتهمین به جرم شناخته میشوند

17 January 2020


پناهجویانی که هویت خود را غلط داده باشد جزمتهمین به جرم شناخته میشوند

بیش از ۵۰۰ هزار افغان در سال ۲۰۱۹ به کشورشان بازگشته اند

بیش از ۵۰۰ هزار افغان در سال ۲۰۱۹ به کشورشان بازگشته اند

11 January 2020


بیش از ۵۰۰ هزار افغان در سال ۲۰۱۹ به کشورشان بازگشته اند

پناهجویان افغان در یونان: با مشکلات فراوان روبه‌رو هستیم

پناهجویان افغان در یونان: با مشکلات فراوان روبه‌رو هستیم

4 January 2020


پناهجویان افغان در یونان: با مشکلات فراوان روبه‌رو هستیم

مهاجــرت معضل لاینحل جهــانی (بمنا سبت روز جهانی مهاجرت)

مهاجــرت معضل لاینحل جهــانی (بمنا سبت روز جهانی مهاجرت)

21 December 2019


مهاجــرت معضل لاینحل جهــانی (بمنا سبت روز جهانی مهاجرت)

قاچاقچی انسان با نصب تابلوی جعلی مرزی، مهاجران را فریب داد

قاچاقچی انسان با نصب تابلوی جعلی مرزی، مهاجران را فریب داد

6 December 2019


قاچاقچی انسان با نصب تابلوی جعلی مرزی، مهاجران را فریب داد

هزاران پناهجوی اخراج شده از آلمان دوباره به این کشور برگشته اند

هزاران پناهجوی اخراج شده از آلمان دوباره به این کشور برگشته اند

1 December 2019


هزاران پناهجوی اخراج شده از آلمان دوباره به این کشور برگشته اند

انتقال اجساد قربانیان تصادم موتر از ایران به نیمروز

انتقال اجساد قربانیان تصادم موتر از ایران به نیمروز

23 November 2019


انتقال اجساد قربانیان تصادم موتر از ایران به نیمروز

شهروندی که افغانستان فراری اش داد

شهروندی که افغانستان فراری اش داد

12 November 2019


شهروندی که افغانستان فراری اش داد

۳۶ پناهجوی اخراج شده از آلمان به کابل رسیدند

۳۶ پناهجوی اخراج شده از آلمان به کابل رسیدند

7 November 2019


۳۶ پناهجوی اخراج شده از آلمان به کابل رسیدند

موتر حامل ده‌ها پناهجوی افغان در یونان متوقف شد

موتر حامل ده‌ها پناهجوی افغان در یونان متوقف شد

7 November 2019


موتر حامل ده‌ها پناهجوی افغان در یونان متوقف شد