۱۸ دسامبر؛ روز جهانی مهاجران

۱۸ دسامبر؛ روز جهانی مهاجران

19 December 2018


۱۸ دسامبر؛ روز جهانی مهاجران

گردهمایی اعتراضی در شهر کلن آلمان علیه اخراج ها به افغانستان

گردهمایی اعتراضی در شهر کلن آلمان علیه اخراج ها به افغانستان

18 November 2018


گردهمایی اعتراضی در شهر کلن آلمان علیه اخراج ها به افغانستان

یک سوم متقاضیان پناهندگی در سال ۲۰۱۸ اجازه اقامت در آلمان به دست آورده اند

یک سوم متقاضیان پناهندگی در سال ۲۰۱۸ اجازه اقامت در آلمان به دست آورده اند

16 November 2018


یک سوم متقاضیان پناهندگی در سال ۲۰۱۸ اجازه اقامت در آلمان به دست آورده اند

رئیس اداره مهاجرت آلمان خواهان قاطعیت در مسئله اخراج شد

رئیس اداره مهاجرت آلمان خواهان قاطعیت در مسئله اخراج شد

11 November 2018


رئیس اداره مهاجرت آلمان خواهان قاطعیت در مسئله اخراج شد

گردهمایی جوانان افغانستانی در هلسینکی!

گردهمایی جوانان افغانستانی در هلسینکی!

7 November 2018


گردهمایی جوانان افغانستانی در هلسینکی!

مهاجران در برخی از کمپ های یونان از اعضای داعش هراس دارند

مهاجران در برخی از کمپ های یونان از اعضای داعش هراس دارند

4 November 2018


مهاجران در برخی از کمپ های یونان از اعضای داعش هراس دارند

مراسم رونمایی از کتاب شهیدابوذر غزنوی(نامه ها وسندها) در کشور سویس

مراسم رونمایی از کتاب شهیدابوذر غزنوی(نامه ها وسندها) در کشور سویس

29 October 2018


مراسم رونمایی از یکی از آثار شهیدابوذر غزنوی در کشور سویس

«کسانی که زیر سن ازدواج کرده اند، مستحق الحاق خانواده نیستند»

«کسانی که زیر سن ازدواج کرده اند، مستحق الحاق خانواده نیستند»

22 October 2018


«کسانی که زیر سن ازدواج کرده اند، مستحق الحاق خانواده نیستند»

من در ایران به دنیا امدم، پدر و مادرم هم همینطور.

من در ایران به دنیا امدم، پدر و مادرم هم همینطور.

8 October 2018


من در ایران به دنیا امدم، پدر و مادرم هم همینطور.

گروهی دیگر از پناهجویان افغان از آلمان اخراج می‌شوند

گروهی دیگر از پناهجویان افغان از آلمان اخراج می‌شوند

1 October 2018


گروهی دیگر از پناهجویان افغان از آلمان اخراج می‌شوند