تربیتی به دور از تنبیه بدنی!!

تربیتی به دور از تنبیه بدنی!!

25 February 2013


 در این یادداشت از تکنیک « بازی والدین »، که در جهت کاهش یا حذف رفتار نامطلوب و ناموجه است، مطالبی را بیان می داریم

چگونه ذهن نوزاد خود را تربیت کنیم؟

چگونه ذهن نوزاد خود را تربیت کنیم؟

6 January 2013


والدین می‌خواهند بدانند نوزادشان چه چیزهایی را درک می‌کند و چگونه می‌توان به رشد ذهنی او کمک کرد. در این مطلب می‌توانید هفته به هفته با توانایی‌های نوزاد آشنا شوید و بفهمید چگونه باید ذهن او را تمرین داد.

ده مۆلفه‌ی پدر زرنگ

ده مۆلفه‌ی پدر زرنگ

4 December 2012


پدران زرنگ ، بهترین و راحت ترین و کاربردی ترین راه ها را برای تربیت مناسب فرزندشان انتخاب می کنند، می خواهید جزء پدران زرنگ باشید؟