گزارش: ۱۸ هزار پناهجوی زیر سن در اروپا ناپدید اند

گزارش: ۱۸ هزار پناهجوی زیر سن در اروپا ناپدید اند

18 April 2021


گزارش: ۱۸ هزار پناهجوی زیر سن در اروپا ناپدید اند

در کمین دانایی

در کمین دانایی

29 October 2020


در کمین دانایی

کورس های زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

کورس های زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

5 September 2020


کورس های زبان مادری فارسی دری برای اطفال در هلسینکی

نظربه گزارشات منابع معتبرحدود ۱۸۰۰کودک زیرسن درالمان مفقود شده اند

نظربه گزارشات منابع معتبرحدود ۱۸۰۰کودک زیرسن درالمان مفقود شده اند

21 April 2020


نظربه گزارشات منابع معتبرحدود ۱۸۰۰کودک زیرسن درالمان مفقود شده اند

نقش زبان مادری در شکل گیری هویت اطفال!

نقش زبان مادری در شکل گیری هویت اطفال!

20 February 2020


نقش زبان مادری در شکل گیری هویت اطفال!

خواب مردم قریه‌ام را می‌بینم

خواب مردم قریه‌ام را می‌بینم

29 July 2019


خواب مردم قریه‌ام را می‌بینم

هر کجا مرز کشیدند، شما پل بکشید.

هر کجا مرز کشیدند، شما پل بکشید.

15 July 2019


روایتی از #زینب_بیات ، مهاجر موفق افغانستانی در ایران

دوزبانگی: راه‌کارهایی برای آموزش زبان دوم

دوزبانگی: راه‌کارهایی برای آموزش زبان دوم

10 March 2019


دوزبانگی: راه‌کارهایی برای آموزش زبان دوم

بیست یک فیبوری روز جهانی زبان مادری!

بیست یک فیبوری روز جهانی زبان مادری!

21 February 2019


روز جهانی زبان مادری گرامی باد!

گزارش سیمینار از سیستم تحصیلی در فنلند!+ عکس

گزارش سیمینار از سیستم تحصیلی در فنلند!+ عکس

18 February 2019


گزارش سیمینار از سیستم تحصیلی در فنلند!+ عکس