برگزاری کلاسهای انگلیسی توسط کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی!

برگزاری کلاسهای انگلیسی توسط کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی!

12 July 2018


برگزاری کلاسهای انگلیسی توسط کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی!

مرد افغان که زنش را در آلمان کشت به حبس عمری محکوم شد

مرد افغان که زنش را در آلمان کشت به حبس عمری محکوم شد

29 June 2018


مرد افغان که زنش را در آلمان کشت به حبس عمری محکوم شد

یک زن افغان به خاطر حمایت از داعش از دنمارک اخراج می شود

یک زن افغان به خاطر حمایت از داعش از دنمارک اخراج می شود

27 June 2018


یک زن افغان به خاطر حمایت از داعش از دنمارک اخراج می شود

سفر پنجم خدمات سیار قونسلى سفارت افغانستان به فنلند

سفر پنجم خدمات سیار قونسلى سفارت افغانستان به فنلند

22 June 2018


سفر پنجم خدمات سیار قونسلى سفارت افغانستان به فنلند

وضعیت پناهجویان افغان در نشست بروکسل مورد بحث قرار گرفت

وضعیت پناهجویان افغان در نشست بروکسل مورد بحث قرار گرفت

22 June 2018


وضعیت پناهجویان افغان در نشست بروکسل مورد بحث قرار گرفت

افغانستان ثروتمند ترین کشور جهان شناخته شد

افغانستان ثروتمند ترین کشور جهان شناخته شد

18 June 2018


افغانستان ثروتمند ترین کشور جهان شناخته شد

پیام تبریکی کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر(۲۰۱۸)

پیام تبریکی کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر(۲۰۱۸)

14 June 2018


پیام تبریکی کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر(۲۰۱۸)

چند زخمی در درگیری‌ها میان پناهجویان افغان و چچنی در آلمان

چند زخمی در درگیری‌ها میان پناهجویان افغان و چچنی در آلمان

13 June 2018


چند زخمی در درگیری‌ها میان پناهجویان افغان و چچنی در آلمان

دکتر طاهر شاران متخصص فزیک اتمی: برای افغانستانِ متکی به خود، باید روی ساینس و تکنالوژی سرمایه‌گذاری شود

دکتر طاهر شاران متخصص فزیک اتمی: برای افغانستانِ متکی به خود، باید روی ساینس و تکنالوژی سرمایه‌گذاری شود

9 June 2018


دکتر طاهر شاران متخصص فزیک اتمی: برای افغانستانِ متکی به خود، باید روی ساینس و تکنالوژی سرمایه‌گذاری شود

انتحار استشهادی؟!!(رد دیدگاه حکمتیار توسط استاد علیزاده مالستانی)

انتحار استشهادی؟!!(رد دیدگاه حکمتیار توسط استاد علیزاده مالستانی)

8 June 2018


انتحار استشهادی؟!!(رد دیدگاه حکمتیار توسط استاد علیزاده مالستانی)