«مهاجم افغان در لئون فرانسه به بیماری روانی مبتلا بوده است»

«مهاجم افغان در لئون فرانسه به بیماری روانی مبتلا بوده است»

2 September 2019


«مهاجم افغان در لئون فرانسه به بیماری روانی مبتلا بوده است»

آزار یک کودک دستفروش افغانستانی در استان بوشهر

آزار یک کودک دستفروش افغانستانی در استان بوشهر

23 July 2019


آزار یک کودک دستفروش افغانستانی در استان بوشهر

یک باند نوجوانان ۱۲ تا ۱۴ ساله ، که به یک دختر ۱۸ ساله آلمانی تجاور کردند

یک باند نوجوانان ۱۲ تا ۱۴ ساله ، که به یک دختر ۱۸ ساله آلمانی تجاور کردند

9 July 2019


یک باند نوجوانان ۱۲ تا ۱۴ ساله ، که به یک دختر ۱۸ ساله تجاور کردند

آشنایی با زندگی کاری در هلسینکی

آشنایی با زندگی کاری در هلسینکی

5 June 2019


آشنایی با زندگی کاری در هلسینکی

مراسم جشن پایانی کلاسهای سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ کانون!

مراسم جشن پایانی کلاسهای سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ کانون!

5 May 2019


مراسم جشن پایانی کلاسهای سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ کانون!

درسوگ یک معلم نابغه «پیک علی خان»

درسوگ یک معلم نابغه «پیک علی خان»

23 April 2019


درسوگ یک معلم نابغه «پیک علی خان»

بیست چهارمین سالگردشهید وحدت ملی بابه مزاری در فنلند

بیست چهارمین سالگردشهید وحدت ملی بابه مزاری در فنلند

11 March 2019


بیست چهارمین سالگردشهید وحدت ملی بابه مزاری در فنلند

چرا کوچه‌ای در سنگاپور قندهار نامیده می‌شود؟

چرا کوچه‌ای در سنگاپور قندهار نامیده می‌شود؟

3 March 2019


چرا کوچه‌ای در سنگاپور قندهار نامیده می‌شود؟

بیشترین قربانیان قاچاق انسان مورد سؤ استفاده جنسی قرار می گیرند

بیشترین قربانیان قاچاق انسان مورد سؤ استفاده جنسی قرار می گیرند

7 January 2019


بیشترین قربانیان قاچاق انسان مورد سؤ استفاده جنسی قرار می گیرند

اهل هنـود ترکِ دیار می‌کنند

اهل هنـود ترکِ دیار می‌کنند

1 December 2018


اهل هنـود ترکِ دیار می‌کنند