لیسبوس: ۳۰۰ مهاجر در اردو گاه جدید مسکن گزین شدند

لیسبوس: ۳۰۰ مهاجر در اردو گاه جدید مسکن گزین شدند

13 September 2020


لیسبوس: ۳۰۰ مهاجر در اردو گاه جدید مسکن گزین شدند

افغانی بگیر در روزهای کرونایی!

افغانی بگیر در روزهای کرونایی!

16 July 2020


افغانی بگیر در روزهای کرونایی!

آغاز محاکمه پنج مرد جوان به اتهام تجاوز گروهی بر یک دختر نوجوان در آلمان

آغاز محاکمه پنج مرد جوان به اتهام تجاوز گروهی بر یک دختر نوجوان در آلمان

11 July 2020


آغاز محاکمه پنج مرد جوان به اتهام تجاوز گروهی بر یک دختر نوجوان در آلمان

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر ۲۰۲۰

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر ۲۰۲۰

24 May 2020


پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر

اعلان نتیجه اعتراض – طوفان تویٔیتری بعد از ۴۸ ساعت علیه جنایت ضد بشری جنایتکاران در شفاخانه «نسایی کابل – افغانستان »

اعلان نتیجه اعتراض – طوفان تویٔیتری بعد از ۴۸ ساعت علیه جنایت ضد بشری جنایتکاران در شفاخانه «نسایی کابل – افغانستان »

15 May 2020


اعلان نتیجه اعتراض – طوفان تویٔیتری بعد از ۴۸ ساعت علیه جنایت ضد بشری جنایتکاران در شفاخانه «نسایی کابل – افغانستان »

احکام تدفین متوفیات از بیماری کرونا

احکام تدفین متوفیات از بیماری کرونا

15 April 2020


احکام تدفین متوفیات از بیماری کرونا

کابینه‌ی حکومت طرح قیود گشت‌وگذار در کابل را تصویب کرد

کابینه‌ی حکومت طرح قیود گشت‌وگذار در کابل را تصویب کرد

27 March 2020


کابینه‌ی حکومت طرح قیود گشت‌وگذار در کابل را تصویب کرد

یونان می خواهد پناهجویان را به ترکیه بازگرداند

یونان می خواهد پناهجویان را به ترکیه بازگرداند

15 March 2020


یونان می خواهد پناهجویان را به ترکیه بازگرداند

اطلاعیه ستاد برگزاری بیست پنجمین سالیاد رهبر شهید استاد مزاری در فنلند:

اطلاعیه ستاد برگزاری بیست پنجمین سالیاد رهبر شهید استاد مزاری در فنلند:

7 March 2020


اطلاعیه ستاد برگزاری بیست پنجمین سالیاد رهبر شهید استاد مزاری در فنلند:

اتحایه اروپا به مهاجران: ورود غیرقانونی تحمل نمی‌شود

اتحایه اروپا به مهاجران: ورود غیرقانونی تحمل نمی‌شود

5 March 2020


اتحایه اروپا به مهاجران: ورود غیرقانونی تحمل نمی‌شود