دبیرستان فارسی دری است و لیسه(لاتین- یونانی ) است : دکترحفیظ الله شریعتی سحر

دبیرستان فارسی دری است و لیسه(لاتین- یونانی ) است : دکترحفیظ الله شریعتی سحر

5 August 2013


دانشجویی به نام ازمری خالد در صنف سرم فریاد کشید که چرا دبیرستان می گویی؟

بامیان شاهدی از عظمت آثار هنری : علی اکبر فیاض

بامیان شاهدی از عظمت آثار هنری : علی اکبر فیاض

4 August 2013


«هیوان تسنگ» جهانگرد چینی که در عصر کوشانیان از بامیان دیدار کرده است، می گوید: «تمام آثار هنری و تجسمی به فرمان کنیشکا به وجود آمده است.»

سینمایی روس، چرس افغانی و رقص پیشاوری

سینمایی روس، چرس افغانی و رقص پیشاوری

21 July 2013


جواد ناجی

تلخی بی پایان درغربت تنهایی : علی رضا قنبری

تلخی بی پایان درغربت تنهایی : علی رضا قنبری

9 June 2013


سال‌هاست که اینجا بنی آدم اعضای یکدیگر نیست

آهنگ به وصف بامیان – حمید گلستانی

آهنگ به وصف بامیان – حمید گلستانی

11 May 2013


بهار فصل شکفتن ومهروزی

بهار فصل شکفتن ومهروزی

20 March 2013


بهار فصل شکفتن ومهروزی

رسم شکن!!! نویسنده :ناصره میرزایی

رسم شکن!!! نویسنده :ناصره میرزایی

5 March 2013


ما درجامعه ای زندگی می کنیم که بخشی از آن را ضعیفه ها تشکیل می دهند!

اهمیت زبان مادری برای اطفال پناهنده ومهاجر:نبی قانع زاده

اهمیت زبان مادری برای اطفال پناهنده ومهاجر:نبی قانع زاده

22 February 2013


۲۱فبروری روز جهانی  زبان مادری گرامی باد! (بازنشر)

نامه‌ای به نسل آینده‌ : منیره یوسف زاده

نامه‌ای به نسل آینده‌ : منیره یوسف زاده

30 January 2013


دخترم سلام، زمستان سردی هوای کشور‌اَت را در آغوش گرفته‌است.

معجزه – داستان کوتاه

معجزه – داستان کوتاه

7 January 2013


سارا هشت ساله بود که از صحبت پدر و مادرش فهمید که برادر کوچکش سخت مریض است و پولی هم برای مداوای او ندارند.