صنما جفا رها کن کرم این روا ندارد: آهنگ به صدای یوسف قاسمی

صنما جفا رها کن کرم این روا ندارد: آهنگ به صدای یوسف قاسمی

5 April 2016


“به زبان خود اشاره کنید، یک ترجمان خواسته خواهد شد”

“به زبان خود اشاره کنید، یک ترجمان خواسته خواهد شد”

19 December 2015


ستار سعیدی

 

سروده یی از مرحوم قسیم اخگر تحت عنوان “خالق”

سروده یی از مرحوم قسیم اخگر تحت عنوان “خالق”

18 December 2015


خالق

لحظه ی با پدر!

لحظه ی با پدر!

6 November 2015


حکیم شفق

نویسندۀ تاریخ جنگ شوروی در افغانستان جایزه نوبل گرفت

نویسندۀ تاریخ جنگ شوروی در افغانستان جایزه نوبل گرفت

8 October 2015


رادیو آشنا:

درد و رنج پناهجویی و «جامعه نمایش»

درد و رنج پناهجویی و «جامعه نمایش»

17 September 2015


صحنه اول: ۱۵ سپتامبر / ۲۴ شهریور. شب فرارسیده است و هنوز در چشم انداز نشانی از ساحل لسبوس دیده نمی شود. از ساعتی پیش از موتور قایق دود بلند می شود تا اینکه سرانجام از کار می افتد. سکوت لحظه ای همه جا را فرامی گیرد. اما به زودی جای خود را به هیاهو می دهد.

بال و پر سوخت ولی شوق پریدن باقیست

بال و پر سوخت ولی شوق پریدن باقیست

24 August 2015


شعری از زنده یاد مرحوم  قسیم اخگر

سرود لحظه تنهایی

سرود لحظه تنهایی

22 July 2015


شعری از استاد سید عباس حکیمی

” عید سعید فطر ” در اشارات شعر و ادب فارسی

” عید سعید فطر ” در اشارات شعر و ادب فارسی

16 July 2015


عید سعید فطر مبارکباد!

دری ، زبان است یا لهجه ؟

دری ، زبان است یا لهجه ؟

14 May 2015


دکتور رازق رویین – استاد دانشگاه کابل