گرامیداشت نوروز ۱۳۹۷ در هلسینکی+عکس

گرامیداشت نوروز ۱۳۹۷ در هلسینکی+عکس

30 March 2018


گرامیداشت نوروز ۱۳۹۷ در هلسینکی+عکس

معنی و تفسیر “دعای تحویل سال” نو

معنی و تفسیر “دعای تحویل سال” نو

21 March 2018


معنی و تفسیر “دعای تحویل سال” نو

بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)

بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)

21 February 2018


بندهای سه گانه منشور زبان مادری مصوب یونسکو(به مناسب روز زبان مادری)

درخت انار- مرحوم عبدالکریم میثاق

درخت انار- مرحوم عبدالکریم میثاق

18 February 2018


درخت انار- مرحوم عبدالکریم میثاق

ریشه در کدام خاک؟

ریشه در کدام خاک؟

24 January 2018


ویژگی‌های نسل دوم مهاجران افغانستانی در ایران با تمرکز بر شخصیت فیروزه در رمان افغانی‌کِشی

نگاهی به «تاجر ونیزی» اثر ویلیام شکسپیر

نگاهی به «تاجر ونیزی» اثر ویلیام شکسپیر

17 January 2018


نگاهی به «تاجر ونیزی» اثر ویلیام شکسپیر

دل نوشته خاطرات خیالی- فرشته اکبری

دل نوشته خاطرات خیالی- فرشته اکبری

9 January 2018


دل نوشته خاطرات خیالی

وضعیت داستان و رمان‌نویسی در افغانستان

وضعیت داستان و رمان‌نویسی در افغانستان

2 January 2018


وضعیت داستان و رمان‌نویسی در افغانستان

رو نمایی کتاب” سالهای تغییر” روایت نیم قرن زندگی محمد ناطقی

رو نمایی کتاب” سالهای تغییر” روایت نیم قرن زندگی محمد ناطقی

15 December 2017


رو نمایی کتاب” سالهای تغییر” روایت نیم قرن زندگی محمد ناطقی

مستندساز ایرانی، عکس‌های یادگاری مهاجران افغان را کتاب ساخت

مستندساز ایرانی، عکس‌های یادگاری مهاجران افغان را کتاب ساخت

11 December 2017


مستندساز ایرانی، عکس‌های یادگاری مهاجران افغان را کتاب ساخت