آصف جلالی هنرمند طنز پرداز به ابدیت پیوست!

آصف جلالی هنرمند طنز پرداز به ابدیت پیوست!

1 January 2020


آصف جلالی هنرمند طنز پرداز به ابدیت پیوست!

واقعه عاشورا: گزارش فشرده

واقعه عاشورا: گزارش فشرده

10 September 2019


واقعه عاشورا: گزارش فشرده

همایش راوی هویت(بزرگداشت از شخصیت استاد حاج کاظم یزدانی)

همایش راوی هویت(بزرگداشت از شخصیت استاد حاج کاظم یزدانی)

5 July 2019


همایش راوی هویت(بزرگداشت از شخصیت استاد حاج کاظم یزدانی)

آموزش؛ حق همه افراد در یک جامعه است

آموزش؛ حق همه افراد در یک جامعه است

10 June 2019


آموزش؛ حق همه افراد در یک جامعه است

مشکی….نیست: از صمیم قانع زاده

مشکی….نیست: از صمیم قانع زاده

6 June 2019


مشکی….نیست

جشن مشترک آوارتی و کانون در هلسینکی

جشن مشترک آوارتی و کانون در هلسینکی

19 March 2019


جشن مشترک آوارتی و کانون در هلسینکی

جشن نوروز ۱۳۹۸ در هلسینکی

جشن نوروز ۱۳۹۸ در هلسینکی

17 March 2019


جشن نوروز ۱۳۹۸ در هلسینکی

گزارش سیمینار از سیستم تحصیلی در فنلند!+ عکس

گزارش سیمینار از سیستم تحصیلی در فنلند!+ عکس

18 February 2019


گزارش سیمینار از سیستم تحصیلی در فنلند!+ عکس

عدم تعادل و توازن در متن های دانشنامه هزاره!

عدم تعادل و توازن در متن های دانشنامه هزاره!

5 February 2019


عدم تعادل و توازن در متن های دانشنامه هزاره!

کنسرت داوود سرخوش در فنلند،شهر اسپو۰۵٫۰۱٫۲۰۱۹

کنسرت داوود سرخوش در فنلند،شهر اسپو۰۵٫۰۱٫۲۰۱۹

2 January 2019


کنسرت داوود سرخوش در فنلند،شهر اسپو۰۵٫۰۱٫۲۰۱۹