قانون اساسی افغانستان

قانون اساسی افغانستان

31 December 2012


قانون اساسی افغانستان{jcomments off}

کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌

کنوانسیون‌ حقوق‌ کودک‌

29 December 2012


مصوب‌ نوامبر ۱۹۸۹(۲۳)

اعلامیه جهانی حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر

29 December 2012


{jcomments off}

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

پیآمد تبلیغات شبکه تلویزیونی اهل البیت(ع) درافغانستان

پیآمد تبلیغات شبکه تلویزیونی اهل البیت(ع) درافغانستان

13 November 2012


مدتی است؛ چندین شبکه مذهبی روی آنتن های ماهواره ای رفته و به نشردیدگاههای متفاوت شان میپردازند جمعی درپی اثبات حقانیت شیعه هستند(شبکه اهل البیت و….) وتعدادی هم درصدد اثبات حقانیت سنی میباشند(۱).

کلمه “افغان” در شناسنامه تابعیت درج نمی شود

کلمه “افغان” در شناسنامه تابعیت درج نمی شود

22 March 1403


هیأتی که روز شنبه و به منظور تدقیق آرشیف از سوی مجلس نمایندگان تعیین شده بود؛ درجلسه عمومی امروز مجلس اعلام کرد: