به بهانه حمله به ریاست ترافیک کابل : علی اکبرفیاض

به بهانه حمله به ریاست ترافیک کابل : علی اکبرفیاض

24 January 2013


ریاست ترافیک در قسمت نیمۀ غربی کابل و در جوار منار دهمزنگ قرار گرفته است. زندان دهمزنگ در پشت قسمت شرقی این ریاست واقع شده است. مکانی که ساختمان ریاست ترافیک در آن قرار دارد،

کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان – ۲۸ جولای۱۹۵۱ ژنو

کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان – ۲۸ جولای۱۹۵۱ ژنو

7 January 2013


{jcomments off}

نظر به اینکه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی رسیده است، این اصل را مورد تأکید قرار داده اند که کلیه افراد بشر باید بدون تبعیض از حقوق بشری و آزادیهای اساسی برخوردار گردند.

پروتکل رفع  تبعیض به زنان

پروتکل رفع تبعیض به زنان

3 January 2013


پروتکل اختیارى کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض نسبت به زنان

اعلامیه رفع خشونت علیه زنان

اعلامیه رفع خشونت علیه زنان

3 January 2013


اعلامیه رفع خشونت علیه زنان

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

3 January 2013


کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

اعلامیه در باره تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد

اعلامیه در باره تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد

3 January 2013


{jcomments off}اعلامیه در باره محو همه اشکال نارواداری (intolerance) و تبعیض مبتنی بر دین یا اعتقاد

اعلامیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیت‌هاى ملى یا قومى، مذهبى و زبانى

اعلامیۀ حقوق افراد متعلق به اقلیت‌هاى ملى یا قومى، مذهبى و زبانى

3 January 2013


با تایید مجدد اینکه یکى از اهداف اصلى ملل متحد، طبق منشور آن، اعتلا و حمایت از رعایت حقوق بشر و آزادى هاى اساسى براى همگان ، بدون تمایز نژاد، جنس، زبان یا مذهب است،

کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان

کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان

31 December 2012


{jcomments off}

کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان را بدون تردید می‌توان اصلی‌ترین منبع حقوق پناهندگان در چارچوب حقوق بین‌الملل دانست.

پروتکل ۱۹۶۷درمورد وضعیت پناهدگان

پروتکل ۱۹۶۷درمورد وضعیت پناهدگان

31 December 2012


.{jcomments off}

قانون اساسی فنلند(فنلاند)

قانون اساسی فنلند(فنلاند)

31 December 2012


{jcomments off}اصل ۱
جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده است.