ازدواج پیامبر با دختر ۹ ساله!

ازدواج پیامبر با دختر ۹ ساله!

31 August 2014


عقل‌مدارى رنسانس و سکولاریسم

عقل‌مدارى رنسانس و سکولاریسم

29 August 2014


سکولاریسم (secularism) واژه‏یى انگلیسى است و از ریشه لاتین seculum به معناى یک برهه زمانى معین، گرفته شده است.

زمینه ای پیدایش تفکر خوارجی: استاد علی زاده مالستانی

زمینه ای پیدایش تفکر خوارجی: استاد علی زاده مالستانی

20 July 2014


حضرت رسول خدا درمدت سیزده سال بودنش درمکه، هرچند یارانش شکنجه و عذاب شدند، اجازه ای چهاد و حتی اجازه ای دفاع نداد، چون از نظر فکری و اعتقادی خام بودند.

ضرورت دین در دنیاى امروز : سلسله بحثهای عبدالعلی بازرگان

ضرورت دین در دنیاى امروز : سلسله بحثهای عبدالعلی بازرگان

30 June 2014


روزه چیست ؟

روزه چیست ؟

28 June 2014


برای روزه ابعاد گوناگونی وجود دارد و آثار فراوانی از نظر مادی (جسمانی و بدنی) و معنوی (روحی و روانی) در وجود انسان می گذارد.

تعلیم و تربیت دینی در ارزگان:محمد-علی-عبدلی-«رحیمی» – قسمت دوم

تعلیم و تربیت دینی در ارزگان:محمد-علی-عبدلی-«رحیمی» – قسمت دوم

20 May 2014


قسمت دوم ؛ شخصیت های علمی و دینی اثرگذار

تعلیم و تربیت دینی در ارزگان:محمد-علی-عبدلی-«رحیمی» – قسمت اول

تعلیم و تربیت دینی در ارزگان:محمد-علی-عبدلی-«رحیمی» – قسمت اول

20 May 2014


شامل دو قسمت؛

فاطمه فاطمه است: دکتر علی شریعتی

فاطمه فاطمه است: دکتر علی شریعتی

19 April 2014


َمتن زیرازکتاب«زن»نوشته دکتر شریعتی انتخاب شده است.

ای آزادی : دکتر علی‌ شریعتی

ای آزادی : دکتر علی‌ شریعتی

21 March 2014


ای آزادی، تو را دوست دارم، به تو نیازمندم، به تو عشق می‌ورزم، بی تو زندگی دشوار است،

(درنگی بر پیام صوتی آیت الله محسنی در سنبله‌ای ۱۳۷۳ در باره شهید مزاری): علی زاده مالستانی

(درنگی بر پیام صوتی آیت الله محسنی در سنبله‌ای ۱۳۷۳ در باره شهید مزاری): علی زاده مالستانی

25 February 2014


برخلاف نفرین آیت الله محسنی و آرزوی او، اکثریت قریب به اتفاق مردم هزاره، مزاری بزرگ را رهبر، مراد و معشوق خود می‌دانند. حکیم فردوسی می‌سراید: