روایت حج از نگاه دکتر شریعتی

روایت حج از نگاه دکتر شریعتی

31 August 2017


حج: یعنی آهنگ، مقصد یعنی حرکت نیز هم. و همه چیز با کندن از خودت، از زندگیت و ازهمه علقه‌هایت آغاز می‌شود، مگر نه که در شهرت ساکنی؟ سکونت، سکون، حج نفی سکون.چیزی که هدفش خودش است یعنی مرگ. حج: جاری شو!

وحدت سنی و شیعه، و ضرورت آسیب شناسی

وحدت سنی و شیعه، و ضرورت آسیب شناسی

26 August 2017


نوشته : محمد محق

سابقه حرمت قمه‌زنی/ مهدی مسائلی

سابقه حرمت قمه‌زنی/ مهدی مسائلی

15 October 2016


چکیده: بعضی این‌گونه تصور می‌کنند که فتوا به حرمت قمه زنی مربوط به چند سال اخیر است این در حالی است که در گذشته نیز بسیاری از علما با این عمل مخالفت نموده و در مقابل ان ایستاده‌اند در این نوشتار به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود.

چند وچونی اندر باب افراط گرایی مذهبی (۳)

چند وچونی اندر باب افراط گرایی مذهبی (۳)

24 June 2016


استاد محمد طاهر مفید

چند وچونی اندر باب افراط گرایی مذهبی (۴)

چند وچونی اندر باب افراط گرایی مذهبی (۴)

24 June 2016


استاد محمد طاهر مفید

چند وچونی اندر باب افراط گرایی مذهبی (۲)

چند وچونی اندر باب افراط گرایی مذهبی (۲)

23 June 2016


استاد محمد طاهر مفید

چند وچونی اندر باب افراط گرایی مذهبی (۱)

چند وچونی اندر باب افراط گرایی مذهبی (۱)

20 June 2016


استاد طاهر مفید!

سخنان کوتاه از دکترعلی شریعتی

سخنان کوتاه از دکترعلی شریعتی

26 April 2016


سخنان کوتاه از زنده یاد دکتر علی شریعتی

اسلام و نوروز

اسلام و نوروز

19 March 2016


نوروز به عنوان یک جشن و عید باستانی تاریخی طولانی دارد و مورد تایید اسلام هم می باشد، چرا که ابعاد مثبت آن زیاد است و اساس آن توجه به خلقت و زایش جهان است.

سنگسار از منظر درون‌دینی، سنگربندی موافقان و مخالفان-قسمت دوم

سنگسار از منظر درون‌دینی، سنگربندی موافقان و مخالفان-قسمت دوم

21 December 2015


بخش دوم و پایانی