امام حسین (ع) از دیدگاه دکتر شریعتی

امام حسین (ع) از دیدگاه دکتر شریعتی

15 September 2018


امام حسین (ع) از دیدگاه دکتر شریعتی

جلوگیری از افراط گرایی در مراکز آموزش عالی کشور

جلوگیری از افراط گرایی در مراکز آموزش عالی کشور

13 August 2018


علی پیام

مراکز آموزش/ تحصیلات عالی در افغانستان و دانشگاهها/ پوهنتونهای افغانستان داستان غمباری

پیام تبریکی کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر(۲۰۱۸)

پیام تبریکی کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر(۲۰۱۸)

14 June 2018


پیام تبریکی کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر(۲۰۱۸)

انتحار استشهادی؟!!(رد دیدگاه حکمتیار توسط استاد علیزاده مالستانی)

انتحار استشهادی؟!!(رد دیدگاه حکمتیار توسط استاد علیزاده مالستانی)

8 June 2018


انتحار استشهادی؟!!(رد دیدگاه حکمتیار توسط استاد علیزاده مالستانی)

چرا داعش هزاره ها را می کشد؟ یادداشتی از دکتر عبدالکریم پاکزاد

چرا داعش هزاره ها را می کشد؟ یادداشتی از دکتر عبدالکریم پاکزاد

5 May 2018


چرا داعش هزاره ها را می کشد؟ یادداشتی از دکتر عبدالکریم پاکزاد

سنگسار در اسلام چگونه است؟

سنگسار در اسلام چگونه است؟

4 January 2018


سنگسار در اسلام چگونه است؟

ما و فرافه کنی و آتش بنیادگرایی!

ما و فرافه کنی و آتش بنیادگرایی!

1 January 2018


ما و فرافه کنی و آتش بنیادگرایی!

عقلانیت و تفکر در جهان اسلام

عقلانیت و تفکر در جهان اسلام

5 December 2017


عقلانیت و تفکر در جهان اسلام

با قمه و تیغ زدنها جلوه های زیبای عاشورا را مخدوش نکنیم!

با قمه و تیغ زدنها جلوه های زیبای عاشورا را مخدوش نکنیم!

30 September 2017


نبی قانع زاده

تحریفات عاشورا – شهید مطهری

تحریفات عاشورا – شهید مطهری

29 September 2017


حماسه حسینی – شهید مطهری – مطلب حاضر برگرفته از کتاب “حماسه حسینی” است که شامل سخنرانی های استاد شهید آیت الله مطهری در خصوص تحریفات صورت گرفته در مورد واقعه عاشورا می باشد.