کفر چیست و کافر کیست؟

کفر چیست و کافر کیست؟

30 April 2021


کفر چیست و کافر کیست؟

جنگ طالبان از منظر فقه اسلامی :محمد محق

جنگ طالبان از منظر فقه اسلامی :محمد محق

20 January 2021


جنگ طالبان از منظر فقه اسلامی :محمد محق

مذهب حنفی و حقوق شیعیان در مناقشه با طالبان

مذهب حنفی و حقوق شیعیان در مناقشه با طالبان

22 September 2020


مذهب حنفی و حقوق شیعیان
در مناقشه با طالبان

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر ۲۰۲۰

پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر ۲۰۲۰

24 May 2020


پیام کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر

احکام تدفین متوفیات از بیماری کرونا

احکام تدفین متوفیات از بیماری کرونا

15 April 2020


احکام تدفین متوفیات از بیماری کرونا

کوبیدن علم به بهانه‌ی کرونا

کوبیدن علم به بهانه‌ی کرونا

5 April 2020


کوبیدن علم به بهانه‌ی کرونا

هیچ شهر و اماکن مذهبی از ورود ویروس در امان نیست!

هیچ شهر و اماکن مذهبی از ورود ویروس در امان نیست!

1 March 2020


هیچ شهر و اماکن مذهبی از ورود ویروس در امان نیست!

واقعه عاشورا: گزارش فشرده

واقعه عاشورا: گزارش فشرده

10 September 2019


واقعه عاشورا: گزارش فشرده

دمبوره بهانه شد تا این چند سطر را خدمت دوستان بنگارم!!

دمبوره بهانه شد تا این چند سطر را خدمت دوستان بنگارم!!

24 August 2019


دمبوره بهانه شد تا این چند سطر را خدمت دوستان بنگارم!!

همایش راوی هویت(بزرگداشت از شخصیت استاد حاج کاظم یزدانی)

همایش راوی هویت(بزرگداشت از شخصیت استاد حاج کاظم یزدانی)

5 July 2019


همایش راوی هویت(بزرگداشت از شخصیت استاد حاج کاظم یزدانی)