نقش زبان مادری در شکل گیری هویت اطفال!

نقش زبان مادری در شکل گیری هویت اطفال!

20 February 2020


نقش زبان مادری در شکل گیری هویت اطفال!

خواب مردم قریه‌ام را می‌بینم

خواب مردم قریه‌ام را می‌بینم

29 July 2019


خواب مردم قریه‌ام را می‌بینم

ملاقات و دیدار تلخ با خانواده های معلول افغانی در مشهد!

ملاقات و دیدار تلخ با خانواده های معلول افغانی در مشهد!

5 July 2019


ملاقات و دیدار تلخ با خانواده های معلول افغانی در مشهد!

پناهنده هزاره‌: از غرق شدن تا بورسیه فولبرایت

پناهنده هزاره‌: از غرق شدن تا بورسیه فولبرایت

18 June 2019


پناهنده هزاره‌: از غرق شدن تا بورسیه فولبرایت

آشنایی با زندگی کاری در هلسینکی

آشنایی با زندگی کاری در هلسینکی

5 June 2019


آشنایی با زندگی کاری در هلسینکی

مراسم جشن پایانی کلاسهای سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ کانون!

مراسم جشن پایانی کلاسهای سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ کانون!

5 May 2019


مراسم جشن پایانی کلاسهای سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ کانون!

گردهمایی چگونگی راهیابی به تحصیلات عالی در فنلند!

گردهمایی چگونگی راهیابی به تحصیلات عالی در فنلند!

30 April 2019


گردهمایی چگونگی راهیابی به تحصیلات عالی در فنلند!

کلاسهای کاریابی برای افغانستانی های مقیم هلسینکی

کلاسهای کاریابی برای افغانستانی های مقیم هلسینکی

8 April 2019


کلاسهای کاریابی برای افغانستانی های مقیم هلسینکی

دوزبانگی: راه‌کارهایی برای آموزش زبان دوم

دوزبانگی: راه‌کارهایی برای آموزش زبان دوم

10 March 2019


دوزبانگی: راه‌کارهایی برای آموزش زبان دوم

بیست یک فیبوری روز جهانی زبان مادری!

بیست یک فیبوری روز جهانی زبان مادری!

21 February 2019


روز جهانی زبان مادری گرامی باد!