بیشترین قربانیان قاچاق انسان مورد سؤ استفاده جنسی قرار می گیرند

بیشترین قربانیان قاچاق انسان مورد سؤ استفاده جنسی قرار می گیرند

7 January 2019


بیشترین قربانیان قاچاق انسان مورد سؤ استفاده جنسی قرار می گیرند

بیایید هم تحصیل را سهمیه بندی کنید و هم قدرت و ثروت را !

بیایید هم تحصیل را سهمیه بندی کنید و هم قدرت و ثروت را !

8 December 2018


بیایید هم تحصیل را سهمیه بندی کنید و هم قدرت و ثروت را !

گردهمایی جوانان افغانستانی در هلسینکی!

گردهمایی جوانان افغانستانی در هلسینکی!

7 November 2018


گردهمایی جوانان افغانستانی در هلسینکی!

گزارش از اردوی مشترک جوانان آوارتی و کانون

گزارش از اردوی مشترک جوانان آوارتی و کانون

27 October 2018


گزارش از ادوی مشترک جوانان آوارتی و کانون

خودکشی پناهجوی افغان؛ انتقاد از فشار اخراج در ایالت هِسن آلمان

خودکشی پناهجوی افغان؛ انتقاد از فشار اخراج در ایالت هِسن آلمان

24 October 2018


در پیوند به خودکشی یک پناهجوی افغان

گفت و گو با بصیره؛ دختری که در ایران اجازه نداشت به مدرسه برود

گفت و گو با بصیره؛ دختری که در ایران اجازه نداشت به مدرسه برود

17 October 2018


گفت و گو با بصیره؛ دختری که در ایران اجازه نداشت به مدرسه برود

اردو برای جوانان ؛ کار مشترک اوراتی و کانون

اردو برای جوانان ؛ کار مشترک اوراتی و کانون

3 September 2018


اردو برای جوانان ؛ کار مشترک اوراتی و کانون

اطلاعیه کورسهای زبان مادری برای اطفال افغانستانی و سایر کورسهای کانون درجنوب فنلند ! (سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹)

اطلاعیه کورسهای زبان مادری برای اطفال افغانستانی و سایر کورسهای کانون درجنوب فنلند ! (سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹)

18 August 2018


اطلاعیه کورسهای زبان مادری برای اطفال افغانستانی و سایر کورسهای کانون درجنوب فنلند ! (سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹)

موفقیت یک دانشجوی سوئدی در متوقف کردن اخراج اجباری یک پناهجوی افغان(افغانستانی)!

موفقیت یک دانشجوی سوئدی در متوقف کردن اخراج اجباری یک پناهجوی افغان(افغانستانی)!

25 July 2018


یک دانشجوی جوان سوئدی با این اقدام

ثبت نام اردوی دو روزه نو جوانان و جوانان۱۴تا۲۴ سال(کار مشترک کانون و اوارتی)!

ثبت نام اردوی دو روزه نو جوانان و جوانان۱۴تا۲۴ سال(کار مشترک کانون و اوارتی)!

19 July 2018


ثبت نام اردوی دو روزه نو جوانان و جوانان۱۴تا۲۴ سال(کار مشترک کانون و اوارتی)!