سیمینار راهیابی به تحصیلات عالی در فنلند

سیمینار راهیابی به تحصیلات عالی در فنلند

19 April 2019


سیمینار راهیابی به تحصیلات عالی در فنلند

کلاسهای کاریابی برای افغانستانی های مقیم هلسینکی

کلاسهای کاریابی برای افغانستانی های مقیم هلسینکی

8 April 2019


کلاسهای کاریابی برای افغانستانی های مقیم هلسینکی

جشن مشترک آوارتی و کانون در هلسینکی

جشن مشترک آوارتی و کانون در هلسینکی

19 March 2019


جشن مشترک آوارتی و کانون در هلسینکی

دوزبانگی: راه‌کارهایی برای آموزش زبان دوم

دوزبانگی: راه‌کارهایی برای آموزش زبان دوم

10 March 2019


دوزبانگی: راه‌کارهایی برای آموزش زبان دوم

جشن مشترک نهاد بین المللی آوارتی با کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی!

جشن مشترک نهاد بین المللی آوارتی با کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی!

8 March 2019


جشن مشترک نهاد بین المللی آوارتی با کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی!

دریافت مجوز فعالیت کانون برای آوارتی در منطقه پایتخت فنلند:

دریافت مجوز فعالیت کانون برای آوارتی در منطقه پایتخت فنلند:

23 February 2019


دریافت مجوز فعالیت کانون برای آوارتی در منطقه پایتخت فنلند:

بیست یک فیبوری روز جهانی زبان مادری!

بیست یک فیبوری روز جهانی زبان مادری!

21 February 2019


روز جهانی زبان مادری گرامی باد!

گزارش سیمینار از سیستم تحصیلی در فنلند!+ عکس

گزارش سیمینار از سیستم تحصیلی در فنلند!+ عکس

18 February 2019


گزارش سیمینار از سیستم تحصیلی در فنلند!+ عکس

سیمینار آشنایی با امور تحصیلی فنلند برای والدین و دانش آموزان!

سیمینار آشنایی با امور تحصیلی فنلند برای والدین و دانش آموزان!

5 February 2019


سیمینار آشنایی با امور تحصیلی فنلند برای والدین و دانش آموزان!

آینده اطفال ، نوجوانان و جوانان ما در فنلند از نظر تحصیلی و کاری در سه سیمینار

آینده اطفال ، نوجوانان و جوانان ما در فنلند از نظر تحصیلی و کاری در سه سیمینار

2 February 2019


آینده اطفال ، نوجوانان و جوانان ما در فنلند از نظر تحصیلی و کاری در سه سیمینار