آزار یک کودک دستفروش افغانستانی در استان بوشهر

آزار یک کودک دستفروش افغانستانی در استان بوشهر

23 July 2019


آزار یک کودک دستفروش افغانستانی در استان بوشهر

یک باند نوجوانان ۱۲ تا ۱۴ ساله ، که به یک دختر ۱۸ ساله آلمانی تجاور کردند

یک باند نوجوانان ۱۲ تا ۱۴ ساله ، که به یک دختر ۱۸ ساله آلمانی تجاور کردند

9 July 2019


یک باند نوجوانان ۱۲ تا ۱۴ ساله ، که به یک دختر ۱۸ ساله تجاور کردند

افتخارآفرینی کاراته کارافغانستانی با هزینه شخصی وکسب۴۵مدال رنگارنگ!

افتخارآفرینی کاراته کارافغانستانی با هزینه شخصی وکسب۴۵مدال رنگارنگ!

5 July 2019


افتخارآفرینی کاراته کارافغانستانی !

ملل متحد: ‌سالانه ۳۲۰ کودک و نوجوان در مسیر مهاجرت جان می دهند

ملل متحد: ‌سالانه ۳۲۰ کودک و نوجوان در مسیر مهاجرت جان می دهند

2 July 2019


ملل متحد: ‌سالانه ۳۲۰ کودک و نوجوان در مسیر مهاجرت جان می دهند

پناهنده هزاره‌: از غرق شدن تا بورسیه فولبرایت

پناهنده هزاره‌: از غرق شدن تا بورسیه فولبرایت

18 June 2019


پناهنده هزاره‌: از غرق شدن تا بورسیه فولبرایت

آموزش؛ حق همه افراد در یک جامعه است

آموزش؛ حق همه افراد در یک جامعه است

10 June 2019


آموزش؛ حق همه افراد در یک جامعه است

مشکی….نیست: از صمیم قانع زاده

مشکی….نیست: از صمیم قانع زاده

6 June 2019


مشکی….نیست

آشنایی با زندگی کاری در هلسینکی

آشنایی با زندگی کاری در هلسینکی

5 June 2019


آشنایی با زندگی کاری در هلسینکی

مراسم جشن پایانی کلاسهای سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ کانون!

مراسم جشن پایانی کلاسهای سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ کانون!

5 May 2019


مراسم جشن پایانی کلاسهای سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۹ کانون!

گردهمایی چگونگی راهیابی به تحصیلات عالی در فنلند!

گردهمایی چگونگی راهیابی به تحصیلات عالی در فنلند!

30 April 2019


گردهمایی چگونگی راهیابی به تحصیلات عالی در فنلند!