فروش دانشنامه هزاره در فنلند

فروش دانشنامه هزاره در فنلند

2 January 2019


فروش دانشنامه هزاره در فنلند

زبان و چالش‌های هویت در مهاجرت

زبان و چالش‌های هویت در مهاجرت

25 December 2018


زبان و چالش‌های هویت در مهاجرت

۱۸ دسامبر؛ روز جهانی مهاجران

۱۸ دسامبر؛ روز جهانی مهاجران

19 December 2018


۱۸ دسامبر؛ روز جهانی مهاجران

طالب آلمانی به شش سال زندان محکوم شد

طالب آلمانی به شش سال زندان محکوم شد

13 December 2018


طالب آلمانی به شش سال زندان محکوم شد

بیایید هم تحصیل را سهمیه بندی کنید و هم قدرت و ثروت را !

بیایید هم تحصیل را سهمیه بندی کنید و هم قدرت و ثروت را !

8 December 2018


بیایید هم تحصیل را سهمیه بندی کنید و هم قدرت و ثروت را !

اهل هنـود ترکِ دیار می‌کنند

اهل هنـود ترکِ دیار می‌کنند

1 December 2018


اهل هنـود ترکِ دیار می‌کنند

از جامعه هزاره در برابر پاک سازی قومی،توسط طالبان محافظت باید کرد:

از جامعه هزاره در برابر پاک سازی قومی،توسط طالبان محافظت باید کرد:

16 November 2018


از جامعه هزاره در برابر پاک سازی قومی،توسط طالبان محافظت باید کرد:

بصیراحمد دولت آبادی هم اسمانی شد!

بصیراحمد دولت آبادی هم اسمانی شد!

8 November 2018


بصیراحمد دولت آبادی هم اسمانی شد!

گردهمایی جوانان افغانستانی در هلسینکی!

گردهمایی جوانان افغانستانی در هلسینکی!

7 November 2018


گردهمایی جوانان افغانستانی در هلسینکی!

مراسم رونمایی از کتاب شهیدابوذر غزنوی(نامه ها وسندها) در کشور سویس

مراسم رونمایی از کتاب شهیدابوذر غزنوی(نامه ها وسندها) در کشور سویس

29 October 2018


مراسم رونمایی از یکی از آثار شهیدابوذر غزنوی در کشور سویس