نامه‌ی سر گشاده به رهبری حزب افغان ملت

نامه‌ی سر گشاده به رهبری حزب افغان ملت

25 July 2017


روزنامه ۸ صبح!

اعلامیه شورای جهانی هزاره به ‌مناسبت نخستین سالگرد عروج شهدای ٢ اسد جنبش روشنائی

اعلامیه شورای جهانی هزاره به ‌مناسبت نخستین سالگرد عروج شهدای ٢ اسد جنبش روشنائی

22 July 2017


بروگسل

ثبت نام اردوی زبان مادری برای اطفال پناهنده افغانستانی درفنلند!

ثبت نام اردوی زبان مادری برای اطفال پناهنده افغانستانی درفنلند!

18 April 2017


اطلاعیه !

اطلاعیه کورسهای صلیب سرخ برای افراد داوطلب کمک به پناهجویان!

اطلاعیه کورسهای صلیب سرخ برای افراد داوطلب کمک به پناهجویان!

10 April 2017


اطلاعیه کورسهای صلیب سرخ برای افراد داوطلب کمک به پناهجویان!

اولین سیمینار افغانهای محصل در موسسات فنلند عالی فنلند

اولین سیمینار افغانهای محصل در موسسات فنلند عالی فنلند

10 April 2017


اشتراک به این سیمینار رایگان است!

جشن نوروز توسط اتحادیه انجمنهای افغانی در هلسینکی بر گزار میگردد!

جشن نوروز توسط اتحادیه انجمنهای افغانی در هلسینکی بر گزار میگردد!

26 March 2017


بنام آفریننده ای بهار

یاسین رضایی کاندیدای شورای شهر(شهر یوسکوله فنلند) از حزب سبز!

یاسین رضایی کاندیدای شورای شهر(شهر یوسکوله فنلند) از حزب سبز!

25 January 2017


انتخابات شورای شهر در فنلند!

سفر هیئت قونسلی سفارت به شهر هلسینکی

سفر هیئت قونسلی سفارت به شهر هلسینکی

12 October 2016


قابل توجه هموطنان مقیم فنلند

اعلان کاریابی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ژنیو

اعلان کاریابی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم ژنیو

15 September 2016


برای بهبود و انکشاف خدمات امور قونسلی، در چارچوب قانون و مقررات جمهوری اسلامی افغانستان، به یک نفر کارمند محلی ضرورت دارد.

اعلامیه شورای جهانی هزاره در ارتباط به قفس انداختن پناهندگان افغانستانی توسط پولیس جمهوری اسلامی ایران

اعلامیه شورای جهانی هزاره در ارتباط به قفس انداختن پناهندگان افغانستانی توسط پولیس جمهوری اسلامی ایران

10 September 2016


اخیرا در جمهوری اسلامی ایران، پناهندگان مسلمان افغانستانی را با چشم و دست های بسته در قفس های اهنین انداخته و انها را در کنار سایر مکشوفات غیر قانونی از قبیل مواد مخدر، خودروهای سرقتی، مشروبات الکلی و فیلم های غیر مجاز به نمایش عمومی قرار داده اند.