برگزاری کلاسهای انگلیسی توسط کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی!

برگزاری کلاسهای انگلیسی توسط کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی!

12 July 2018


برگزاری کلاسهای انگلیسی توسط کانون افغانستانی های فنلند در هلسینکی!

سفر پنجم خدمات سیار قونسلى سفارت افغانستان به فنلند

سفر پنجم خدمات سیار قونسلى سفارت افغانستان به فنلند

22 June 2018


سفر پنجم خدمات سیار قونسلى سفارت افغانستان به فنلند

پیام تبریکی کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر(۲۰۱۸)

پیام تبریکی کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر(۲۰۱۸)

14 June 2018


پیام تبریکی کانون افغانستانی های فنلند به مناسبت عید سعید فطر(۲۰۱۸)

پیام تبریکه کانون به مناسبت انتخاب احمد حسینی به حیث پناهند موفق سال ۲۰۱۸

پیام تبریکه کانون به مناسبت انتخاب احمد حسینی به حیث پناهند موفق سال ۲۰۱۸

26 April 2018


پیام تبریکه کانون به مناسبت انتخاب احمد حسینی به حیث پناهند موفق سال ۲۰۱۸

اطلاعیه ثبت نام جوانان در برنامه های آوارتی در فنلند!

اطلاعیه ثبت نام جوانان در برنامه های آوارتی در فنلند!

12 April 2018


فعالیتهای جوانان در برنامه های آوارتی در فنلند!

اطلاعیه فوری: در رابطه با تغییرات در برنامه های جشن نوروز کانون!

اطلاعیه فوری: در رابطه با تغییرات در برنامه های جشن نوروز کانون!

23 March 2018


اطلاعیه فوری در رابطه با تغییرات در برنامه های جشن نوروز کانون!

برگزاری جشن نوروز در هلسینکی !

برگزاری جشن نوروز در هلسینکی !

18 March 2018


برگزاری جشن نوروز در هلسینکی !

کلاسهای آموزشی برای خانواده های افغانستانی دارای اطفال خورد سال در شهر هلسینکی

کلاسهای آموزشی برای خانواده های افغانستانی دارای اطفال خورد سال در شهر هلسینکی

17 March 2018


کلاسهای آموزشی برای خانواده های افغانستانی دارای اطفال خورد سال در شهر هلسینکی

مراسم گرامیداشت شهید وحدت ملی استاد مزاری در هلسینکی به تاریخ۱۰٫۰۳٫۱۸ازساعت۱۳:۳۰تا۱۶:۰۰مکتب ابتدایی مولوپورو

مراسم گرامیداشت شهید وحدت ملی استاد مزاری در هلسینکی به تاریخ۱۰٫۰۳٫۱۸ازساعت۱۳:۳۰تا۱۶:۰۰مکتب ابتدایی مولوپورو

1 March 2018


سالگرد شهید مزاری در فنلند۲۰۱۸

اطلاعیه فاتحه

اطلاعیه فاتحه

27 February 2018


اطلاعیه فاتحه