پناهجویان افغان در یونان: با مشکلات فراوان روبه‌رو هستیم

پناهجویان افغان در یونان: با مشکلات فراوان روبه‌رو هستیم

4 January 2020


پناهجویان افغان در یونان: با مشکلات فراوان روبه‌رو هستیم

مهاجــرت معضل لاینحل جهــانی (بمنا سبت روز جهانی مهاجرت)

مهاجــرت معضل لاینحل جهــانی (بمنا سبت روز جهانی مهاجرت)

21 December 2019


مهاجــرت معضل لاینحل جهــانی (بمنا سبت روز جهانی مهاجرت)

هزاران پناهجوی اخراج شده از آلمان دوباره به این کشور برگشته اند

هزاران پناهجوی اخراج شده از آلمان دوباره به این کشور برگشته اند

1 December 2019


هزاران پناهجوی اخراج شده از آلمان دوباره به این کشور برگشته اند

تقدیم اعتماد نامه سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم سویدن به شاه سویدن!

تقدیم اعتماد نامه سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم سویدن به شاه سویدن!

1 December 2019


تقدیم اعتماد نامه سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم سویدن به شاه سویدن!

۳۶ پناهجوی اخراج شده از آلمان به کابل رسیدند

۳۶ پناهجوی اخراج شده از آلمان به کابل رسیدند

7 November 2019


۳۶ پناهجوی اخراج شده از آلمان به کابل رسیدند

موتر حامل ده‌ها پناهجوی افغان در یونان متوقف شد

موتر حامل ده‌ها پناهجوی افغان در یونان متوقف شد

7 November 2019


موتر حامل ده‌ها پناهجوی افغان در یونان متوقف شد

دوره آموزشی خدمات اینترنتی اداری در هلسینکی

دوره آموزشی خدمات اینترنتی اداری در هلسینکی

3 November 2019


دوره آموزشی خدمات اینترنتی اداری در هلسینکی

سازمان آلمانی حامی پناهجویان خواستار لغو توافقنامه مهاجرت اتحادیه اروپا و ترکیه شد

سازمان آلمانی حامی پناهجویان خواستار لغو توافقنامه مهاجرت اتحادیه اروپا و ترکیه شد

26 October 2019


سازمان آلمانی حامی پناهجویان خواستار لغو توافقنامه مهاجرت اتحادیه اروپا و ترکیه شد

دنمارک شهروندی جنگجویان دوتابعیته داعش را لغو می‌کند

دنمارک شهروندی جنگجویان دوتابعیته داعش را لغو می‌کند

26 October 2019


دنمارک شهروندی جنگجویان دوتابعیته داعش را لغو می‌کند

مهاجر افغان: کمپ موریا جهنم مهاجران است

مهاجر افغان: کمپ موریا جهنم مهاجران است

21 October 2019


مهاجر افغان: کمپ موریا جهنم مهاجران است