فروش دانشنامه هزاره در فنلند

فروش دانشنامه هزاره در فنلند

2 January 2019


فروش دانشنامه هزاره در فنلند

طالب آلمانی به شش سال زندان محکوم شد

طالب آلمانی به شش سال زندان محکوم شد

13 December 2018


طالب آلمانی به شش سال زندان محکوم شد

گردهمایی اعتراضی در شهر کلن آلمان علیه اخراج ها به افغانستان

گردهمایی اعتراضی در شهر کلن آلمان علیه اخراج ها به افغانستان

18 November 2018


گردهمایی اعتراضی در شهر کلن آلمان علیه اخراج ها به افغانستان

یک سوم متقاضیان پناهندگی در سال ۲۰۱۸ اجازه اقامت در آلمان به دست آورده اند

یک سوم متقاضیان پناهندگی در سال ۲۰۱۸ اجازه اقامت در آلمان به دست آورده اند

16 November 2018


یک سوم متقاضیان پناهندگی در سال ۲۰۱۸ اجازه اقامت در آلمان به دست آورده اند

رئیس اداره مهاجرت آلمان خواهان قاطعیت در مسئله اخراج شد

رئیس اداره مهاجرت آلمان خواهان قاطعیت در مسئله اخراج شد

11 November 2018


رئیس اداره مهاجرت آلمان خواهان قاطعیت در مسئله اخراج شد

گردهمایی جوانان افغانستانی در هلسینکی!

گردهمایی جوانان افغانستانی در هلسینکی!

7 November 2018


گردهمایی جوانان افغانستانی در هلسینکی!

مهاجران در برخی از کمپ های یونان از اعضای داعش هراس دارند

مهاجران در برخی از کمپ های یونان از اعضای داعش هراس دارند

4 November 2018


مهاجران در برخی از کمپ های یونان از اعضای داعش هراس دارند

سارنوالی مونشن راجع به تجاوز چند جوان بر یک دختر تحقیق می‌کند

سارنوالی مونشن راجع به تجاوز چند جوان بر یک دختر تحقیق می‌کند

1 November 2018


سارنوالی مونشن راجع به تجاوز چند جوان بر یک دختر تحقیق می‌کند

مراسم رونمایی از کتاب شهیدابوذر غزنوی(نامه ها وسندها) در کشور سویس

مراسم رونمایی از کتاب شهیدابوذر غزنوی(نامه ها وسندها) در کشور سویس

29 October 2018


مراسم رونمایی از یکی از آثار شهیدابوذر غزنوی در کشور سویس

گزارش از اردوی مشترک جوانان آوارتی و کانون

گزارش از اردوی مشترک جوانان آوارتی و کانون

27 October 2018


گزارش از ادوی مشترک جوانان آوارتی و کانون