۲۰ جون روز جهانی پناهنده گرامی باد!

نبی قانع زاده
(بار دیگر در اثر حملات طالب شاهد دربدری و آوارگی ها هستیم)
۲۰ جون روز عطف توجه جهانیان به مشکلات پناهجو و پناهنده که در اثرفشارها و جنگها مجبور به ترک خانه و وطن خود شده اند که هم اکنون بیشتر از ۵۰ میلیون نفر برآورد شده است که در این میان افغانستانی ها که در اثر جنگها راهی دیار آوارگی شده اند بیشتر از ۵ میلیون نفر تخمین زده میشود.
قانون پناهندگی براساس مواد ۱۳ و۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۵۱ نوشته شد و در ۲۰ جون سال ۲۰۰۱ پنجاهمین سال اش را جشن گرفتند و در دسمبر۲۰۲۰ به یک روز جهانی تبدیل شد.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل زیر مجموعه این سازمان است که این کمیساریا در ژنوای کشور سویس می باشد در ۱۴ دسمبر ۱۹۵۰ به منظور حمایت از پناهندگان تاسیس شده است که مهمترین وظیفه این نهاد جهت رفع مشکل آوارگان و پناهندگان در جهان می باشد.
اکنون که شرایط کشور در اثر حملات طالبان مزدور رو به وخامت میرود و جنگهای شدید در اکثر نقاط کشور در گرفته است آوارگان و بیجاشدگان حملات طالب در داخل دنبال نقاط امن می گردند و هیچکسی هم نیست که از اینها حمایت کنند در وضعیت بحرانی فعلی وظیفه کمیساریای سازمان ملل است وارد این عرصه شده این آوارگان را تحت پوشش و حمایت خود قرار دهند.
به عنوان نمونه در اثر حملات طالبان مزدور در ولسوالی پاتوی ولایت دایکندی صدها نفر آواره و بی خانمان شده اند و در سایر ولایات نیز این وضعیت فاجعه بار ادامه دارد.
حاکمیت اشرف غنی احمد زی هم به نظر میرسد که دنبال معاملات پنهانی برای تسلیم دهی افغانستان قدم به قدم می باشد نزدیک به ۴۰ ولسوالی سقوط کرده است که یکی از پیامدهای آن آوارگی دوباره مردم در داخل و خارج خواهد بود.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۵
  • جوزا

  • ۱۴۰۱
  • 26
  • May
  • 2022
  • 24
  • شوال
  • 1443

امار سایت