یک زن افغان از سوی پولیس ایران به قتل رسید

یک زن افغان که قصد داشت از طریق سرحد ایران و ترکیه به اروپا سفر کند به رگبار پولیس ایران قرار گرفت و جان داد.

این زن زمانی که می خواست همراه با سه طفل خورد سال خود وارد ترکیه شود در منطقه ارومیه که سرحد میان ایران و ترکیه را تشکیل می دهد مورد فیر مرمی ماموران نظامی ایران قرار گرفت.

جسد این زن مقتول امروز به ولایت هرات انتقال داده شده است ولی پولیس ایران اطفال او را به یکی از اردوگاه های ایران منتقل ساختند.

این زن افغان با هزاران امید تصمیم گرفته بود تا همراه با سه طفل خورد سال خود به دو دختر جوان اش که چند سال است در جرمنی بود و باش دارند ملحق شود اما پولیس ایران نگذاشت تا او به این آرمان برسد و او این آرزو را با خود به خاک دفن کرد.

دختران که چندین هفته است انتظار مادر شان در جرمنی را می کشیدند حالا خود شان به وطن برگشته تا برای همیشه با مادر خود وداع کنند.

سوسن و سوناز دختران زن مقتول اند که فریاد های سوزناک شان در اطرف شفاخانه حوزه وی هرات میپیچد وهر دل سنگدل را به سوز و گداز می اندازد.

سوناز و سوسن می گویند که توان گفت و شنود با هیچکس را ندارند اما به محض خارج کردن مادر شان از سردخانه شفاخانه حوزه وی هرات جسدش را به داخل امبولانس می گذارند و برای مادرش نوحه سرایی می کنند.

این دختران جوان تابعیت آلمانی افغانی دارند اما حالا با پوشش چادر سیاه عزاداری خود را به رخ اطرافیان خود می کشانند.

خواجه عبدالرحمن برادر مقتول می گوید: پولیس ایران خواهرش را به جلو چشمان اطفال اش در سرحد ترکیه با ایران به قتل رسانده است.

او گفت: ماموران ایران بعد از کشته شدن خواهرش سه طفل خورد سال او را به یکی از اردوگاه های ایران متنقل کرده و حتی اجازه ندادند تا همراه جنازه مادر خود به افغانستان بیایند.

این زن بخاطر حفظ جان خود و اطفال اش مجبور به ترک وطن خود شده بود تا روزگار امنی را همراه با اطفال خود در اروپا داشته باشد، اما غافل بود که ماموران ایرانی هیچ توجه به پناهنده گان افغان ندارند و بدون کدام تشویشی اقدام به کشتن شان می کنند.

حالا جسد این خانم در هرات بخاک سپرده می شود ولی دختران و پسران میت به جز از خدا دیگر کسی را ندارند، چرا کهپدر شان نتوانست از پس مریضی سرطان بدرآید و مادر شان نیز از سوی پولیس ایران کشته شد.

دختران زن مقتول بعد از مراسم فاتحه مادر شان به جرمنی خواهند رفت اما معلوم شود که چی سرنوشت به سراغ سه طفل خورد سال آن که در سنین سه سال تا شانزده سال هستند، می آید. 

شاه پورصابر، هرات {jcomments on}

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۱
  • دلو

  • ۱۴۰۰
  • 21
  • January
  • 2022
  • 17
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت