کوبیدن علم به بهانه‌ی کرونا

محمد محق

پژوهشگر علوم دینی

در این روزها دیده می‌شود که پاره‌ای افراد علم‌ستیز، چالش پیش‌آمده از گسترش ویروس کرونا را بهانه‌ای برای کم‌اهمیت دانستن علم و دستاویزی برای کم‌بها شمردن خرد قرار می‌دهند. آنان به تکرارِ این سخن کلیشه‌ای می‌پردازند که علم مدرن با همه‌ی ادعاهایش در برابر یک ویروس کوچک به زانو در آمده است. آنان می‌کوشند دانش عظیم انسانی را که این تمدن بر پایه‌های آن استوار است کم‌ارزش جلوه دهند.
اینان گویا نمی‌دانند که اگر علم چاره‌ای برای این بلا پیدا نکند، هیچ چیز دیگر هم نخواهد توانست. اینان نمی‌دانند، یا نمی‌خواهند بدانند، که هم اکنون صدها، و شاید هزاران، دانشمند در سراسر جهان در آزمایش‌گاه‌ها به صورت خستگی‌ناپذیر مشغول مطالعه، آزمایش و بررسی این پدیده هستند و راه‌های گوناگون مقابله با آن را می‌آزمایند.
بشر بارها، و در طول تاریخ، از دست باکتری‌های ساری و مهلک تا نزدیکی‌های انقراض به پیش رفته و شاهد قتل عام ملیون‌ها آدمی به دست طاعون‌های مختلف بوده است. ویروس کرونا هم یکی از این نوع پدیده‌هاست، اما به احتمال بسیار قوی مانند بسیاری دیگر از بیماری‌ها، و این بار بهتر و با تلفاتی کمتر، مهار شده و آدمی راه خود را ادامه خواهد داد.
بیهوده است که جد و جهد عظیم دانشمندان در سنگر دفاع از حیات انسان و انسانیت به سخره و استهزا گرفته شود. جایگزین علم و دانش فقط جهل و خرافه است که تنها به گرمی بازار شیادان و عوام‌فریبان می‌انجامد.
اگر خردی در کار می‌بود، ما همه توان خود را می‌گذاشتیم تا برج و باروی دانش برافراشته‌تر گردد و امروز در این واویلای سهمناک منتظر نمی‌ماندیم که از آن سر دنیا چند نفرِ، به زعم ما کافر، دوا و درمان آن را کشف کنند و ما، مثل همیشه، با شتاب به مصرف تولیدات آنان بپردازیم.
دانش خود عبادتی عظیم است و آزمایش‌گاه‌های علمی بزرگ‌ترین معابد نجات‌بخش برای زندگی بشر. علم بیش از هر چیزی با تواضع و واقع‌بینی همراه است، و پذیرش محدودیت‌ها، ضعف‌ها و خطاهایش بخشی از تاریخ‌چه‌ی آن‌را تشکیل می‌دهد. علم چهره‌های مقدس نمی‌آفریند و هیچ دانشمند بزرگی را به القاب مطنطن هیبتناک نیاراسته و شخصیتی فرابشری به او نداده است. انسان‌هایی به عظمت نیوتن، انشتین، ماکس پلانک، هایزنبرگ و استیفن هاوکینگ هیچ‌گاه حضرت علامه، امام ال‌فلان و شیخ ال‌فلان و حجت ال‌فلان و.. نامیده نشدند، خود را نماینده خدا در زمین ندانستند، و هیچگاه کسی به خاطر ردّ نظرات آنان تکفیر و تهدید نشد. اما آنان با دانش خود تاثیراتی انکارناپذیر بر کلیت زندگی آدمی گذاشتند و چرخه‌ی تمدن را نیروی چند برابر بخشیدند.
باید به دفاع از علم برخیزیم و عرصه را بر جهل و جهل‌گستری تنگ کنیم.
به کسانی که بر علم و خرد می‌تازند از زبان مولانا بگوییم:
گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن!

منبع:صفحه محمد محق

 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۱۱
  • قوس

  • ۱۴۰۰
  • 2
  • December
  • 2021
  • 26
  • ربیع الثانی
  • 1443

امار سایت