کرونا نا جوانمرادنه جان یک جوانمرد را گرفت!

حاج رجب رضایی مرد خیراندیش و از افراد موفق در بین مهاجرین افغانستانی مشهد در دو دهه اخیر بود چون خود طعم تلخ فقر را چشیده بود همیشه یار و یاور فقرا و مستمندان مهاجر بود او به دانشجویان بی بضاعت ، خانواده های نیازمند و……. مانند یک برادر و پدر کمک هایش میرسید .
در این اواخر برای ساختن یک خوابگاه برای دانشجویان دختر در بامیان از هزینه شخصی خودش فکر میکرد اما کرونای نا مرد امان اش نداد.
خیلی خوب خواهد شد که کارکردهای اینگونه افراد فداکارمطرح شود تا الگو برای دیگران گردد.
یاد وخاطره اش گرامی باد!

نبی قانع زاده

 

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۱۱
  • قوس

  • ۱۴۰۰
  • 2
  • December
  • 2021
  • 26
  • ربیع الثانی
  • 1443

امار سایت