کاهش چشمگیر درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا

آمار درخواست های پناهندگی در مقایسه در هشت سال گذشته به پایین ترین سطح در اتحادیه اروپا رسیده است. در سال ۲۰۲۰ این رقم ۳۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

دفتر حمایت از پناهندگی اتحادیه اروپا (EASO) می‌گوید که به دلیل همه گیری ویروس کرونا و محدودیت هایی که به این دلیل اعمال شده، میزان درخواست های پناهندگی در کشورهای عضو به پایین ترین سطح رسیده است. این اولین باریست که تعداد تقاضاهای پناهندگی در مقایسه به هشت سال گذشته، در سطح پایین تر قرار گرفته است. محدودیت های موجود برای مبارزه در برابر همه گیری ویروس کرونا، سبب ایجاد موانع در روند مسافرت پناهجویان نیز شده است.

بر بنیاد جمع آوری داده ها از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا همراه با نروژ و سوئد، در سال گذشته ۴۳۱ هزارو ۳۰۰ درخواست پناهندگی ارایه شده است. این رقم در سال ۲۰۱۹ به بیش از ۶۷۱ هزار مورد می‌رسید.

دفتر حمایت از پناهندگی اتحادیه اروپا می‌گوید که با وجود همه گیری ویروس کرونا، ادارات امور مهاجرت و پناهندگی کشورهای عضو درخواست های پناهندگی را در سال ۲۰۲۰ تقریبا “به میزان مشابه” سال ۲۰۱۹ ارزیابی کرده اند. در مجموع، کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۳۲ درصد از متقاضیان پناهندگی را به عنوان پناهندگان واقعی به رسمیت شناخته اند.

منبع: صفحه اطلاع رسانی پناهندگان و مهاجران

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۵
  • جوزا

  • ۱۴۰۱
  • 26
  • May
  • 2022
  • 24
  • شوال
  • 1443

امار سایت