پیرامون مهاجرت در استرالیا

همه ساله، هزارها افغان بخصوص جوانان بمنظور رسیدن به استرالیا زندگی شان را به خطر مواجه می سازند. تعداد کثیری از جوانان افغان می گویند که بی کاری، فقدان فرصت ها برای تحصیل،  عدم توانائی مبنی بر اشتراک در مسائل سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار برجوانان و آینده نامعلوم در افغانستان دلایل هستند که موجب آن میگردد تا آنها دیار آبائی شان  ترک بگویند. از سوی دیگر مشکلات ناشی از ناامنی در بعضی از قسمت های افغانستان نیز دلایل دال براین امر تلقی می گردند. این جوانان بدین باورند که با مهاجرت به خارج از کشور میتوانند از شر مشکلات موجود در افغانستان رهائی یابند لیکن واقعیت امر این است که با ترک کردن کشور شان، آنها خود را با مشکلات و چالش های جدیدی مواجه می سازند.

در وهله نخست، ترک کردن افغانستان یک کار بسیار دشوار می باشد. مهاجرت به یک کشور خارجی نیازمند آن است پول هنگفتی خرچ گردد یعنی اینکه تنها کسانیکه توانائی تامین مصارف پولی آنرا دارند، میتوانند عزم سفر به کشورهای خارجی نمایند. علاوتآ، افغانها به آسانی نمی توانند که بصورت قانونی به کشورهای خارجی سفر نماید، روی این ملحوظ تعداد کثیری آنها بصورت غیر قانونی با استفاده از قاچاقچیان به کشورهای خارجی می روند. برای رسیدن به آسترالیا، در قدم اول مردم باید از ۶ الی ۱۰ هزار دالر امریکائی پرداخت نمایند تا آنها را به مالیزیا یا اندونیزیا برسانند. سپس مهاجرین مذکور از این دو کشور آسیائی باید با قاچاقچیان جدیدی وارد معامله شوند تا با آنها در پیدا کردن قایق جهت رساندن آنها به منزل نهائی شان یعنی آسترالیا کمک نمایند. مصارف سفر از مالیزیا یا اندونیزیا به آسترالیا از ۵ الی ۸ هزار دالر امریکائی را دربرمی گیرد.

مسیر منتهی به آسترالیا مملو از خطرات بوده و همه به آنها نخواهند رسید. کشورهای خارجی قاچاقچیان انسان را مجرمین غیر قانونی تلقی میکنند که از ناچاری مهاجرین بهره می برند.  قاچاقچیان انسان افراد تجار پیشه اند و بسیار اوقات در فکر زندگی افرادیکه به آنها پول پرداخت میکنند، نیستند. آنها در مورد موفقیت یا عدم موفقیت سفربه مهاجرین واقعیت ها را نمی گویند. افزون برآن، آنها در فکر عدم موفقیت سفر نیز نیستند. هرگاه مهاجرین در راستا نتوانند به مقصد نهائی شان نرسانند، قاچاقچیان برمی گردند و مشتریان دیگر در آینده به سراغ آنها میآیند.

پولیس مالیزیا و اندونیزیا در کشورهای مربوطه شان مکررا مهاجرین را بازداشت  و زندانی می نمایند. شایان ذکر است که شرایط در زندان ها بسیار سخت و دشوار می باشد. پولیس کشورهای مذکور بعضی اوقات زندانیان را مورد لت و کوب نیز قرار داده و آب صحی و مواد غذائی در زندان ها از کیفیت خوبی برخوردار نمی باشد و خدمات صحی نیز برای  زندانیان فراهم نمی گردد. در اغلب موارد، مهاجرین مذکور بصورت اجباری دوباره به افغانستان برگشت داده می شوند یا مهاجرین خود داوطلبانه به کشورشان عودت می نمایند زیرا آنها نمی خواهند در تحت شرایط مذکور بسر ببرند

تعداد از افراد حین ورود به میدان هوائی استرالیا مورد شناسائی قرار گرفته و نمی توانند از میدان هوائی استرالیا خارج شوند و در یک طیاره دیگری دوباره به افغانستان فرستاده می شوند. در چنین حالات، مردم با استفاده از قاچاقچیان برای چندین بار این عمل را تکرار می کنند تا زمانی بی پول می شوند. آنها سپس به افغانستان برگشت داده  در حالیکه وضعیت زندگی برای آنها نسبت به گذشته وخیم تر می گردد.

کسانیکه  نتوانند درین راستا به مقصد نهائی خود را برسانند، آنها معمولا هزارها دالر بدیهکار دوستان و اعضای فامیل شان می باشند کسانیکه قبل از سفر به آنها پول داده بودند. آنها مجبورند تا قرض های ذکور را دوباره پرداخت نمایند لیکن پیدا کردن وظیفه در افغانستان یک کار بسیار دشوار می باشد. اعضای خانواده و دوستان مهاجرین ناموفق با آنان با خشونت برخورد می کند زیرا آنها همه پولها را ضایع نموده اند. اجتماع نیز آنها را بخاطر این ناکامی شان به تمسخر می گیرند. این امر سبب آن میگردد تا مهاجرین مذکور با مشکلات نظیر فقر، فشار روانی و اختلالات روانی مواجه شوند.

مرگ وضعیت بدتر از سفر ناموفق است. سفر دریائی به استرالیا بسیار خطرناک است و قایق های ماهی گیری که قاچاقچیان بسویله آن مهاجرین را انتقال میدهند، هیچ گاهی مصئون نبوده است. طوفان ها و آب و هوای نا مساعد میتواند موجب غرق شدن قایق گردد.

آنانیکه قادر می شوند تا خود را به خاک استرالیا برسانند، مشکلات آنها در آنجا خاتمه پیدا نمی کند. کشور استرالیا افرادی را که خود را بوسیله قایق ها به این کشور میرسانند، مهاجرین غیر قانونی میداند و آنها در در توقیفگاههای مخصوص برای ماهها و حتی سالها الی طی مراحل قضایای پناهندگی شان نگهداری می کنند. مدافعان حقوق بشر پالیسی دولت استرالیا مبنی بر توقیف اجباری پناهجویان را به باد انتقاد گرفتند اند زیرا این امر سبب ایجاد مشکلات صحی و روانی در پناهجویان می گردد. نا امیدی و دلسردی بازداشت شدگان از وضعیت شان اغلبآ منتج به بروز خشونت ها، شورش ها و تخریب ساختمان های در اثر آتش سوزی می گردد. بعضی از پناهجویان محبوس بخاطر جلب توجه به قضایای شان حتی به خود آسیب می رسانند یا بوسیله حلقه آویز کردن خود توسط رسیمان دست به خود کشی می زنند

در مورد ویزای پناهندگی، کماکان دولت استرالیا تعدادی از افرادی که از کشورهای سودان، ایران، عراق، فلسطین، لبنان و سایر

کشورها به قصد پناهندگی به استرالیا وارد می شوند را به جزیره ها

 منتقل می کنند.Nauru و Guinea New Pupua

توضیحی کوتاه برای مهاجرین تازه واردقبوی شده به استرالیا

زمانی که مهاجرین قبول شده توسط استرالیا به میدان هوایی شهر سیدنی یا پرت یا ملبورن که معمولا برای ترانزیت و ورود مستقیم استفاده می شود می رسند اگر مستقیما به شهر مذکور اسکان داده شوند یک مرحله دارد ولی اگر بطورترانزیت باشند برای هر دو یا سه نفر ( با توجه به ملیت و زبان شان ) یک ترجمان که از سوی اداره ی مهاجرت یا سازمانهای اجتماعی که برنامه های اسکان مجدد را از این اداره ی اجرا می کنند برای ایشان در میدان هوایی حاضر هست و ایشان را تحویل می گیرد وبا نظارت یک افسر اداره ی مهاجرت به سالن ترانزیت یا gate پرواز بعدی راهنمایی می شوند و در صورت اینکه پرواز بیشتراز دو یا سه ساعت بعدتر انجام شود یک مقدارخوراکی و یا نوشیدنی هم برای شان خریداری و داده می شود.

بعدا با راهنمایی این ترجمان ها به Gate مشخص پرواز بعدی خود هدایت می شوندو سوار طیاره شده وعازم شهری می شوند که از قبل برایشان مشخص شده است.

زمانیکه این مهاجرین به مقصد نهایی ( شهری که اداره ی مهاجرت برای شان تعیین کرده است ) می رسند بازهم در بدو ورود یک ترجمان به زبان خودشان بهمراه یک مامور از ادارات اجتماعی ( اینها پلان های اجتماعی و آشناسازی مهاجرین با محیط وقوانین و … را از دولت گرفته و با تمویل دولت کارها را انجام میدهند) در میدان هوایی حاضر می شوند و ورود اینها را خوش آمد می گویند و Short term accommodation ( اسکان موقت و یا کوتاه)می روند ومهاجرین را در خانه هایی که معمولا از سوی همین ادارات و یا زیرمجموعه هایشان ( Housing Managers) تهیه شده است اسکان داده می شوند .

برای یک ماه ( چهارهفته اول ) مهاجرین کرایه خانه را بشمول بیل برق و اب و گاز را پرداخت نمی کنند ولی بعداز ۴ هفته ایشان را به خانه هایی که معمولا مدت قرار داد شان برای شش ماه تنظیم شده است می برند که باید کرایه خانه و بیل ها را خودشان پرداخت کنند.

تمامی مهاجرین این حق را دارند که به شهرهایی که دل شان میخواهد منتقل شوند و کسی مانع ایشان نمی شود که مثلا  تو حق نداری که ازین شهر بروی یا … لذا اکثر مهاجرین افغانی که در شهرهای دیگر مانند داروین . بریزبن و یا پرت و.. اسکان داده می شوند مجددا خودشان بلیط طیاره خریده و به شهرهای سیدنی و یا ملبورن می ایند.

در روزهای اول این مهاجرین خیلی مصروف هستند مثلا ایشان را به دفتر سازمانهای اجتماعی که درهر شهر نام مختلفی دارد برده و برای شان case worker معرفی می کنند که آنها تاریخ ملاقات های مهاجرین با بانک و Centerlink ( سازمانی که پول به مهاجرین یا استرالیایی های بیکار می دهد) و یا کورسهای مختلف یا دفاتر پزشکی و … را تعیین می کنند و معمولا مسئله خانه هم به این case worker ها مربوط می شود که بعضی وقتا این سازمانها با یک سازمانهای دیگر که در کار Housing هستند هماهنگ هستند وازین طریق مسئله اسکان مهاجرین را حل می کنند.

تمامی مهاجرین تا مدت ۱۳ هفته می توانند بدون هیچگونه بازخواستی بگردند یا هرکاری که دلشان میخواهد انجام بدهند ولی بعدازین تاریخ Centerlink ایشان را می خواهد و به بنگاه های کاریابی Job network معرفی می کند که ایشان باید دو راه را انتخاب کنند ۱- درس بخوانند ( شامل کورس یا مدرسه یا دانشگاه شوند یا کورسهای حرفوی ) ۲- کاری را پیدا کنند یا خودشان مستقیما کار را پیدا کنند یا اینکه از طریق بنگاه های کاریابی که دولت ( سینترلینک ) برای شان معرفی می کند.

در هرصورت اداره ی Centerlink به حسابهای بانکی مهاجرین ( حسابی که در روز های اول خود دولت استرالیا برای شان رایگان افتتاح می کند) دسترسی دارند واز موجودی حساب و گردش مالی آن باخبرند لذا اگر کسی بطور غیرقانونی کارکند و پولی در حسابش جمع شود و ادعا کند که کار نمی کند ازین طریق و یا از روشهای دیگر خودشان متوجه می شوند و مجازات می کنند که شامل پرداخت پولی که دراین مدت مهاجر از Centerlink گرفته است به اضافه ی تاوانی که خودشان تعیین می کنند.

دولت استرالیا ۵۱۰ ساعت درس رایگان را برای تمامی مهاجرینی که می پذیرد در نظر گرفته است که این مهاجرین می توانند این ۵۱۰ ساعت را در کورسهایی که این سازمانهای اجتماعی معرفی می کنند ویا خود مهاجرین می خواهند درس انگلیسی و اشنایی با فرهنگ استرالیا و … را بخوانند.

مسئله دیگر این هست که دولت تا جایی که بتواند اینان را تشویق می کند که درس بخوانند صرف نظر از مضمون درس که می تواند انگلیسی یا کورسهای حرفوی و یا مدارس رسمی باشد.

مهاجرین به مرکزی که بنام مدیکر معرفی می شوند که ازین طریق مسائل درمانی یا پزشکی شان را دولت تمویل می کند و معمولا ویزیت دکتر رایگان هست و اگر تحت پوشش Medicare و Centerlink باشند تخفیف برایشان در قسمت خرید دارو داده می شود.

مهاجرین حق مسافرت درداخل و خارج استرالیا را دارند ( با توجه به نوع ویزای آنها که اگر ویزای اقامت دائم باشد مولتی اینتری هست و می توانند با اخذ Travel Document که ۱۳۶ دالر هزینه دارد و یک شخص که تابعیت استرالیا را دارد باید گارانتی کند ودر فرم مخصوص آن امضا و عکس مهاجری که درخواست travel document می کند را هم تایید وامضا کندبه خارج استرالیا مسافرت کنند.

قوانین راهنمایی و رانندگی دراسترالیا متفاوت هست و این بخاطر این هست که هر ایالت قوانین مخصوص به خود را دارد که سختگیرانه ترین قوانین در ایالت ویکتوریا وبعدا نیوساوت ولز هست.

رانندگی بدون license جرم سنگینی هست و عواقب زیادی دارد ولی اگر کسی licnese کشور متبوع خودش را که تاهنوز معتبر هست را داشته باشد میتواند درایالت ویکتوریا به مدت شش ماه رانندگی کند ولی باید درطی این مدت برای licnese استرالیایی هم درخواست بدهد.

مراحل اخذ license در ویکتوریا به این شرح است :

۱-  learner ( متعلم یا تازه کار) که در کامپیوتر وبه صورت انیمیشن هست وباید ۳۲ سئوال را جواب صحیح داده شود.

۲- Hazards یا همان تشخیص دادن ریسک های موجود در هنگام رانندگی و درحالت های مختلف که بصورت ویدیو هست و باید ۲۸ سئوال جواب داده شود

۳- Driving test تست عملی رانندگی که با حضور افسر اداره ی ترافیکی ویکتوریا انجام می گیرد که درصورت قبول شدن گواهینامه صادر خواهد شد

روند اخذ اقامت استرالیا

کشور استرالیا به شیوه های گوناگون به توابع کشورهای دیگر اجازه می دهد که به صورت قانونی به استرالیا مهاجرت نمایند. این شیوه ها از جمله موارد زیر می باشند

– مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت استرالیا از طریق مهارت و تخصص

– مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای همسر

ارسال پرونده برای سفارت استرالیا

مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری در استرالیا

ثبت نام سازمان ملل برای پناهندگی به استرالیا

ما در اینجا به توضیح آنها می پردازیم امیدواریم که تا حدودی این اطلاعات به شما کمک کند

مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت استرالیا از طریق مهارت و تخصص واسپانسر

برای مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت استرالیا از طریق مهارت و تخصص باید مراحل زیر طی شود.

پیش از هر چیز باید مطمئن شویدکه آیا مهارت و تخصص شما در حال حاضر در استرالیا مورد نیاز می باشد یا خیر.

فراموش نکنید که استرالیا به این دلیل اجازه مهاجرت را به شما می دهد که بتوانید وارد بازار کار استرالیا شده و در جهت پیشرفت صنعتی، علمی و اجتماعی آن کشور قدمی بردارید. بنا بر این اگر به این نتیجه برسندکه مهارت شما در زمینه ای می باشد که در حال حاضر متخصصین آن در خود استرالیا بی کار هسنتد، به شما اجازه اقامت و مهاجرت به استرالیا را نخواهند داد.

من از کجا مطلع گردم که آنها به مهارت من نیاز دارند یا خیر؟

اداره مهاجرت استرالیا با باقی سازمان های دولتی استرالیا ارتباطات بسیار قوی در رابطه با رد و بدل کردن اطلاعات دارد. اداره مهاجرت استرالیا یکی از ارگان هایی در استرالیا می باشد که در رابطه با نقصان نیروی کار در هر کدام از شهر ها و ایالتهای استرالیا تقریبا اطلاعات به روز شده دارد. بر اساس این اطلاعات اداره مهاجرت در استرالیا انواع و اقسام لیست مشاغل انتشار داده است.

در ضمن هر ایالت و منطقه هم برای خود هر چند وقت یک بار یک لیست مشاغل مورد نیاز تهیه می کند که در آن شغلهای مورد نیاز آن ایالت ذکر گردیده اند و ایالتها این لیستها را تقدیم اداره مهاجرت می کنند تا اداره مهاجرت پرونده افرادی که از طریق اسپانسر ایالتی اقدام نموده اند را راحت تر برسی نماید. پس اولین کاری که باید انجام گردد تطبیق مهارت و تخصص با یکی از این لیستها است. خیلی اوقات مهارت شما ممکن است با هیچکدام از مهارت های عنوان شده در این لیستها مطابقت نداشته باشد اما وکیل شما با استفاده از علم و تجربیات خود بتواند برای شما از یکی از مهارتهای مشابه اقدام نماید.

پس از اینکه مشخص گردید مهارت شما به نحوی با مهارت های خواسته شده در استرالیا همخوانی دارد، باید به استرالیایی ها ثابت گردد که شما واقعا در شغل و حرفه مورد نظر آنها مهارتی را که ادعا می کنید دارا می باشید. این کار از طریق سازمان های ارزشیابی مهارت ها و مدارک تحصیلی در استرالیا انجام می گردد. بنا بر این تخصص شما جهت مهاجرت به استرالیا و اخذ اقامت استرالیا باید توسط سازمانهای ارزشیابی مدارک تحصیلی در استرالیا مورد ارزیابی، معادلسازی و تایید قرارگیرد.

انجام موفقیت آمیز این مرحله در نتایج باقی مراحل این کار تاثیر بسزایی دارد. پس تمامی سعی و تلاش خود را باید به کار گیرید تا بهترین موقعیت و تخصص را جهت اقدام انتخاب نموده و مراحل تهیه مدارک را مو به مو بر طبق موازین خواسته شده توسط اداره مهاجرت استرالیا ارزش نهاده و انجام دهید. اگر مهندس هستید حتما CDR خود را به بهترین وجه آماده نمایید، اگر فنی حرفه ای هستید تهیه یک گواهی اشتغال کیفی را حتما مد نظر قرار دهید، افراد دیگر هم هر کدام باید موازین مرتبط با حرفه خود را رعایت نمایند. در این زمانها داشتن وکیل می تواند روند کاری شما را تسریع نموده و از وقوع اشتباهات غیر قابل جبران جلوگیری نماید. پس ریز نمرات و دانشنامه شما و یا مدارک فنی حرفه ای شما ترجمه شده و به همراه مدارک مورد نیاز دیگر به سازمانهای ارزشیابی مدارک در استرالیا ارسال می گردد.

جهت ارزشیابی بعضی از رشته های تحصیلی باید مدرک آیلتس را نیز همراه باقی مدارک به سازمانهای ارزشیابی مدارک ارسال نمایید، اما جهت ارزشیابی بعضی دیگر از رشته های تحصیلی نیازی به ارسال مدرک آیلتس به سازمانهای ارزشیابی مدارک در استرالیا نمی باشد.

سازمان های ارزشیابی مدارک در استرالیا با سیستم تحصیلی در ایران و افغانستان کاملا آشنا می باشند. آنها می دانند که که معدل شما از هر کدام از دانشگاه های ایرانو افغانستان باید در چه حدی باشد تا فرضا مدرک لیسانستان با یک مدرک لیسانس در همان رشته در استرالیا مطابقت داشته باشد.. در بعضی از موارد کمبود معدل می تواند با داشتن سابقه کاری مناسب جبران گردد و در بعضی موارد راه کارهای دیگر و متفاوتی برای افراد با شرایط متفاوت می توان پیدا نمود که در این اوقات داشتن یک وکیل که به همه جوانب کار تسلط داشته و پرونده شما را دلسوزانه پی گیری نماید می تواند خیلی موثر واقع گردد.

بنابر این سازمان های ارزشیابی مدارک در استرالیا با مروری به مجموعه سوابق تحصیلی و کاری شما در می یابند که دانش آکادمیک و یا فنی حرفه ای شما در چه سطحی می باشد. اگر آنها تشخیص دهند که شما به اندازه کافی به حرفه خود مسلط هستید به شما جوازی خواهند داد که شما با ارسال آن جواز همراه با باقی مدارک مورد نیاز به اداره مهاجرت استرالیا می توانید درخواست اقامت استرالیا را بنمایید.

معمولا آماده سازی، ارسال و ارزشیابی مدارک در مجموع بین ۴ تا ۵ ماه طول خواهد کشید. البته این مدت زمان می تواند با سرعت بخشیدن در تهیه مدارک کاهش یابد.

– اگر مدارک تحصیلی و یا فنی حرفه ای شما توسط سازمانهای ارزشیابی مدارک در استرالیا مثبت ارزشیابی گردید و جواز مورد نظر را کسب نمودید می توانید وارد مرحله بعدی کار شوید. مرحله بعدی بستگی به شیوه اقدام شما جهت مهاجرت به استرالیا دارد.

اگر از طریق اسپانسر ایالتی اقدام نموده باشید

 باید در این مرحله از ایالت مورد نظر که به شغل و حرفه شما نیاز دارد درخواست نمایید که اسپانسر شما گردد و پس از اخذ جواز اسپانسر پرونده تان را به اداره مهاجرت در استرالیا ارسال نمایید.

اما اگر بدون اخذ اسپانسر اقدام نموده باشید باید فرم های مربوط به درخواست اخذ اقامت استرالیا را پر نموده و به همراه باقی مدارک مورد نیاز به اداره مهاجرت استرالیا ارسال نمایید.

اداره مهاجرت استرالیا در حال حاضر در سایت خود اعلام نموده است که حدود ۱۲ تا ۱۵ ماه طول خواهد کشید تا جواب اخذ اقامت را اعلام نماید، اما گاها این زمان کمتر و گاها بیشتر می شود. البته اداره مهاجرت استرالیا به افرادی که از طریق اسپانسر جهت اخذ اقامت استرالیا اقدام می نمایند سریعتر جواب می دهد. پروسه اداره مهاجرت برای این افراد بنا به مدت زمان قید شده در سایت اداره مهاجرت استرالیا در حال حاضر بین ۷ تا ۱۰ ماه خواهد بود.

لطفا توجه داشته باشید که زمانهای عنوان شده بر اساس مطالبی می باشد که سازمانهای ارزشیابی مدارک و اداره مهاجرت در انتشارات و سایت خود عنوان نموده اند و آنها خاطر نشان کرده اند که این زمانها تنها جنبه تقریبی دارد و در هر زمان و در هر شرایط می توانند قابل تغییر باشد. آنها هیچگونه ضمانتی مبنی بر اینکه تقاضای شما حتما در چنین مدت زمانهایی برسی شده و پاسخ داده خواهد شد نداد ه اند. تنها از بعد میانگین و تخمین این مدت زمانها را عنوان نموده اند.

در ضمن پس از بروز بحران اقتصادی جهانی این زمانها دچار تغییر و تحول غیر قابل پیشبینی شده اند اما موردی که می توان روی آن حساب باز کرد این است که افرادی که از طریق اسپانسر ایالتی اقدام می نمایند از دید اداره مهاجرت استرالیا در ارجحیت قرار گرفته و پرونده شان سریعتر برسی می گردد.

پس آنها افرادی در ارجحیت هستند که مهارت آنها جزء لیست مهارتهای خیلی خیلی مورد نیاز استرالیا باشد.

بعد از آنها هم افرادی که مهارتشان جزء لیست خیلی خواسته باشد

و باقی افراد هم در آخرین ارجحیت قرار دارند.

مراقب باشید وکیلی که انتخاب می نمایید از همه این لیستها و شرایط اقدام از طریق هر کدام از حرفه های موجود در آنها سر در بیاورد..

زمانی که جواب شما از اداره مهاجرت استرالیا آمد وارد مرحله بعدی کار خواهید شد. به شما قول می دهیم که در آن زمان شما احساس خواهید نمود که تازه در پله اول کار قرار گرفته اید. تازه آن موقع با عمل انجام شده مواجه می شوید و می گویید حالا چی کار کنم؟ ما هم کاملا این احساس شما را درک می کنیم. ما می دانیم که اخذ اقامت یک کشور و داشتن اجازه مهاجرت به یک کشور تنها ۳۰% از کل کارهایی می باشد که در ارتباط با مهاجرت انجام می گردد. ۷۰% باقی امور به برنامه ریزی چگونگی زندگی در کشور میزبان است. این وظیفه ما می باشد که در آن زمان خاص نیز پشتیبان شما بوده و شما را در اموری از جمله پیدا کردن یک کار متناسب و پیدا کردن یک محل سکونت یاری نماییم. به همان میزان که ما با دقت و برنامه ریزی و رعایت اصول در حرفه خود شما را به مرحله ای می رسانیم که ویزای اقامت استرالیا را کسب نمایید، با استفاده از همان شیوه ها نیز به شما کمک خواهیم نمود تا زندگی خود را در کشور جدید با یک برنامه ریزی جدی و اصولی آغاز نمایید. http://www.rahpooy.com/Ravande-

Akhze-Eghamate-Australia.htm

اسپانسر ایالتی چیست؟

 اسپانسر ایالتی به این معنی است که یکی از ایالتهای استرالیا که به حرفه وتخصص شما نیاز مبرم دارد واسطه شما و اداره مهاجرت استرالیا شده و باعث می شود حتی اگر شما امتیاز کافی نداشته باشید، اداره مهاجرت به شما اجازه اقامت در استرالیا و مهاجرت به استرالیا را بدهد. البته ایالتها ی استرالیا بی دلیل و بطور یک جانبه چنین خدمتی را ارائه نمی دهندو از شما انتظار دارند که در قبال این خدمت آنها دو سال اول ورودتان به استرالیا را در آن ایالتی که اسپانسر شما شده است زندگی کنید و از آن دو سال، یک سالش را در آن ایالت مشغول به کار شوید.

بسیاری از ایالتها وقتی اسپانسر فردی می شوند خدمات بسیار عالی ، منظم و از قبل بر نامه ریزی شده ای را در اختیار آن فرد قرار خواهند داد تا آن فرد بتواند از مشکلات اولیه غربت در بدو ورود سریعتر عبور کرده و هر چه سریعتر با جامعه و فرهنگ جدید تطبیق پیدا کند. این حمایت ایالتها تا کنون بسیار مفید بوده و حتی نشان داده است که از داشتن دوست و فامیل و آشنا نیز موثر تر می باشد. وقتی یک ارگان دولتی شما را مورد حمایت قرار می دهد شما دارای یک پشتوانه سیستماتیک و سازمان دهی شده خواهید بود که هدفش این است که هر چه سریعتر شما را وارد بازار کار نموده و از تخصصتان جهت پیشرفت جامعه استفاده نماید که البته این کار باعث می شود شما هم سریعتر به پله های پیشرفت در جامعه جدید قدم بگذارید.

به نظر ما این را می توان یک معامله دو جانبه نامید که در آن سود هر دو طرف در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که شما هنگام ورود به استرالیا در شهر و ایالتی ساکن خواهید شد که به نیروی کار ومهارت شما احتیاج دارد بنا براین:

• مثل خیلی از افراد دیگر نیاز نیست مدت زیادی را در استرالیا بدون داشتن یک شغل مناسب بگذرانید.

– مهاجرت به استرالیا از طریق ویزای همسر

. این نوع ویزا برای افرادی در نظر گرفته شده است که با شخصی ازدواج نموده اند که مقیم یا شهروند استرالیا می باشد. متقاضی در صورتی که دو سال با همسرش در استرالیا زندگی کرد ، اقامت دائم استرالیا را دریافت خواهد نمود

:

مدارک مورد نیاز:

فرم تکمیل شده وامضا شده۴۷sp ( توسط متقاضی )

فرم تکمیل شده و امضا شده ۴۰sp ( توسط فرد تبعه (مقیم )استرالیا )

فرم تکمیل شده و امضا شده ۸۰ برای همه متقاضیان بالای ۱۶ سال

اصل و کپی گذرنامه

چهار قطعه عکس

کپی برابر اصل شده از شناسنامه منقاضی و فرد تبعه (مقیم) استرالیا

مدارک دال بر اقامت دائم و یا تابعیت همسر (نامزد) در استرالیا

کپی تایید شده از سند ازدواج ، سند طلاق و گواهی فوت از متقاضی و همسر (ازدواج فعلی و قبلی)

گواهی و یا سند تغییر نام ( در صورت تغییر نام متقاضی و یا همسر)

گواهی شغلی و همچنین گواهی بررسی مالیاتی دو سال اخیر همسر (نامزد) از اداره مالیات استرالیا

گواهی قصد ازدواج (NOIM ) از عاقد رسمی در استرالیا (فقط برای متقاضیان ویزای نامزدی)

مدارک دال بر ارتباط طرفین مانند نامه و کارت پستال (بهمراه پاکتهای آن)، ایمیل های رد و بدل شده ، عکس و فیلم ویدیویی ، گواهی شاهدین ، ریز صورت مکالمات تلفنی ، بلیط های هواپیما ، وصیت نامه ، حساب بانکی مشترک و غیره

گواهی عدم سوء پیشینه از دادگستری ایران و یا هر کشوری که متقاضی به مدت یکسال ( دائم و یا منقطع) در ۱۰ سال اخیر سکونت داشته باشد.

د: مهاجرت فوق یعنی مهاجرت به استرالیا به عنوان همسر، نامزد و یا شریک زندگی یک فرد تبعه استرالیا، مقیم (دائم) استرالیا و یا تبعه واجد شرایط نیوزلند. برای اطلاعات بیشتر در مورد مدارک مورد نیاز و یا دسترسی به فرمهای مربوطه لطفاً به سایتهای زیر مراجعه کنید:

www.immi.gov.au/allforms /books1.htm

www.immi.gov.au/allforms/pdf/47sp.pdf

www.immi.gov.au/allforms/pdf/40spp.pdf

مدارک مورد نیاز ویزای ازدواج کلاس ۳۰۰ و ۳۰۹ و ۱۰۰ استرالیا

مدارک درخواستی از اسپانسر:

تکمیل فرم ۴۰ SP

ترجمه شناسنامه

کپی برابر اصل تمامی صفحات پاسپورت

مدارک دال بر اقامت در استرالیا (Medicare, TFN, Account NO, . . .)

نامه سابقه کار که نشان دهنده تمام جزئیات مالی باشد

گواهی درآمد سالانه که به تایید کارفرما رسیده باشد

فیش های حقوقی و بیمه

۲ قطعه عکس پاسپورتی

تکمیل فرم ۸۸۸ ( تعهد نامه ای که ۲ نفر شاهد مقیم استرالیا رابط شما را تایید کنند)

تکمیل فرم ۸۰

تکمیل فرم ۱۲۲۱

مدارک درخواستی از متقاضی:

تکمیل فرم۴۷SP توسط همسر

ترجمه شناسنامه

کپی برابر اصل تمامی صفحات پاسپورت

۴ قطعه عکس پاسپورتی که سروشانه ها کاملاً مشخص باشد

(پشت عکس اسم و فامیل خود را با حروف بزرگ بنویسید )

تکمیل فرم ۸۰

تکمیل فرم ۱۲۲۱

تکمیل فرم ضمیمه سفارت

نامه عدم سوپیشینه

ترجمه عقد نامه

پرداخت هزینه سفارت بابت تقاضای ویزا

مدارک درخواستی از هر دو:

ارائه دست نوشته ای از شرح موارد زیر روی برگه،  توسط اسپانسر و متقاضی:

(مدارکی مثل پرینت تلفن ، ایمیل ها، عکسهای مشترک ، و . . . می تواند خیلی کمک کند)

زمان ، مکان و چگونگی اولین ملاقات

چگونگی ادامه پیدا کردن این رابطه

چه زمان و چگونه ساپورت مالی، جسمی و روحی شما شروع شد

چه زمانهایی از هم جدا شدید و چه مدت و علت آن چه بوده است

شرح برنامه برای زندگی آیندتان

ضمنا  اگر مدارک اضافی که می تواند رابطه شما را سندیت بیشتری بدهد ارائه دهید مثلا (قبض موبایل ها به یک آدرس، حساب بانکی مشترک یا خرید ملک  یا سهام مشترک و…)

ارسال پرونده برای سفارت استرالیا

دلیل کثرت ابهامات در مورد  روند رسیدگی به تقاضای پناهندگی توسط سفارتخانه Australia و نیز وضعیت پناهندگان  پذیرفته شده پس از اسکان در این کشور برخی اطلاعات مفید در این زمینه را بتدریج برای سایت تحت این پست جدید ارسال خواهم کرد .

)

نخست آنکه پناهجویانی که در خارج از کشور مبدا مثلا” ایران یا افغانیتان یا پاکستان به سر میبرند می توانند به دو طریق خواستار رسیدگی به تقاضای پناهندگی خود توسط مقامات استرالیایی شوند . نخست با در پیش گرفتن طریقه معروف به بشر دوستانه یعنی  تکمیل فرم ۸۴۲ توسط شخص پناهجو و تکمیل فرم ۶۸۱ توسط اسپانسر او ( شرایط اسپانسر در پست های بعدی بیان میشود )  و ارسال آن به نشانی تعیین شده برای بررسی توسط مقامات استرالیایی. ( در این حالت تکمیل فرم ۶۸۱  و ارسال آن به همراه فرم تکمیل شده ۸۴۲ اختیاری نیست . بلکه اجباری است . ) در این حالت شخص باید دارای کیس قابل قبول پناهندگی باشد که جزییات آن را در فرم ۸۴۲ بنا به آنچه در فرم مربوطه از او طلب میشود شرح دهد. ولی لازم نیست توسط نهاد UNHCR ثبت نام شده باشد. البته ثبت تقاضای پناهندگی در UNHCR ادعای ارائه شده در کیس را به نحو بارزی تقویت خواهد کرد. اسپانسر شما نیز در فرم ۶۸۱ وضعیت اقامت خود – تابعیت -شغل و نوع مسکن در اختیار خود را به همراه اطلاعاتی در مورد میزان قابلیت و تمایل به حمایت از شما ( مثلا” اینکه آیا به هنگام ورود به استرالیا می توانید نزد او اقامت کنید یا خیر  ) را دقیقا” مشخص می نماید.

مقامات استرالیایی پس از دریافت فرم های پر شده آنها را بدقت بررسی می کنند و ضمن تماس با اسپانسر شما مشخص خواهند کرد که وی تا چه حد قادر به حمایت از شماست. شخص پناهجو سپس برای مصاحبه به سفارت استرالیا در کشور محل اقامت خود فراخوانده شده تا جزییات بیشتری در مورد کیس او مورد سوال قرار گیرد . ( مصاحبه کننده یکی از افسران اداره امور مهاجرت و شهروندی استرالیاست. ) سپس برای آزمایشات پزشکی معرفی میشود . پس از مدتی چنانچه نتیجه نهایی قبولی یا عدم قبولی وی باشد  با وی تماس گرفته شده و نتیجه به او اعلام میشود .  در صورت قبولی در نهایت پس از مدتی تاریخ پرواز به وی اعلام میگردد.

در این حالت لازم نیست که شخص پناهجو خارج از کشور خود تقاضا دهد بلکه میتواند در کشور زادگاه خود نیز متقاضی دریافت این نوع پناهندگی باشد اگر چه معمولا” با این کار شانس قبولی وی کاهش خواهد یافت.

در حالت دیگر شخص پناهجو با خروج از کشور متبوع خود و اقامت در خارج از کشور توسط نهاد UNHCR ثبت نام میشود و در صورت کسب نتیجه قبولی ممکن است برای جایگزینی ( اسکان مجدد ) به سفارت استرالیا معرفی شود.

روند رسیدگی به پرونده و سیر رسیدگی به آن در این حالت نیز مشابه حالت قبل است. با این تفاوت که تکمیل و ارسال فرم ۶۸۱ توسط اسپانسر الزامی نیست و معمولا” مدت زمان طولانی تری برای دعوت به مصاحبه در سفارت یا اعلام نتیجه منتظر خواهد ماند.

حدود ۷۵ درصد از این نوع تقاضاها  ( پناهندگی ) ظرف مدت ۱۲ ماه از تاریخ لاجمنت ( ثبت پرونده توسط مقامات اداره مهاجرت استرالیا ) بررسی و اعلام نظر میشوند.

ضمنا” افرادی که به شیوه ( حالت )  دوم به استرالیا پذیرفته میشوند از امکانات بیشتری به هنگام ورود بهره مند می گردند ( هم از لحاظ میزان این امکانات و هم از نظر زمان برخورداری از این امکانات ).

چنانچه تغییری در وضع خوانوادگی و شرایط زندگی متقاضی اصلی یا هر یک از افراد زیر کیس رخ دهد ( مثلا” نامزد کنند – ازدواج کنند یا باردار شوند ) باید سریعا ” مساله به مقامات استرالیایی مربوطه منعکس شود .

فرزندانی که بعد از لاجمنت به خانواده شخص متقاضی اضافه شوند تحت شرایطی بصورت اتوماتیک در کیس گنجانیده خواهند شد

ثبت نام سازمان ملل برای پناهندگی به استرالیا

دولت استرالیا هر ساله به تعداد محدودی از متقاضیان پناهندگی ویزای پناهندگی از نوع

 REFUGEE AND HUMANITARIAN

میدهد که مجموعا” تحت عنوان ویزای نوع XB به چند زیر گروه طبقه بندی می شود.

این زیر گروهها عبارتند از :

ویزای پناهندگی ( زیر طبقه ۲۰۰ )

ویزای مخصوص بشر دوستانه داخل کشور برای پناهجویان ساکن کشور متبوع خود. ( زیر طبقه ۲۰۱ )

ویزای مخصوص بشر دوستانه جهانی برای پناهجویان ساکن خارج از کشور متبوع خود و خارج از استرالیا. ( زیر طبقه ۲۰۲ )

ویزای نجات اضطراری ( زیر طبقه ۲۰۳ )

ویزای زنان در معرض خطر ( زیر طبقه ۲۰۴ )

یادآوری مهم :

بجز متقاضیان دریافت ویزای بشردوستانه جهانی ( زیر طبقه ۲۰۲ ) سایر متقاضیان الزامی به معرفی اسپانسر ندارند. معرفی اسپانسر برای متقاضیان دریافت ویزای بشر دوستانه جهانی الزامی است ( یعنی حتما” فرم ۶۸۱ که توسط اسپانسر شخص متقاضی پر شده است باید توسط این دسته از متقاضیان به همراه سایر مدارک لازم تحویل مقامات استرالیا شود.)

اکنون به شرح شرایط مشترک  لازم برای دریافت این نوع ویزا ها ونیز شرایط خاص لازم برای متقاضیان هر ویزا می پردازم:

ویزای پناهندگی زیر طبقه ۲۰۰

مخصوص کسانی است که به هنگام تقاضای این نوع ویزا خارج از استرالیا و خارج از کشور متبوع خود ساکن هستند و ادعا می کنند در کشور خود تحت تعقیب یا آزار و اذیت غیر قابل اجتناب قرار دارند.

معمولا” افراد مربوط به این زیر طبقه ارجاعی های UNHCR  هستند که پس از ثبت نام و کسب قبولی از این نهاد برای اسکان مجدد به مقامات استرالیا معرفی میشوند.

این افراد باید در مصاحبه ها مقامات استرالیا را قانع کنند که :

– دلایل ناگزیری برای اعطای ویزای پناهندگی به ایشان وجود دارد.

– اسکان مجدد ( جایگزینی ) در استرالیا طریق مناسب است.

– در صورت امکان نام خود را نزد مقامات نهاد UNHCR به عنوان پناهجو ثبت کرده باشند. ( در صورت عدم امکان ثبت نام نزد مقامات UNHCR می توانند در سازمانهای مشابه مثلا” صلیب سرخ یا برخی سازمانهای شناخته شده معتبر پناهندگی ثبت نام کرده باشند.)

یادآوری : توجه داشته باشید که نهاد UNHCR از افرادی که ساکن کشور متبوع خود هستند ثبت نام بعمل نمی آورد.

– در صورت امکان توسط یک شخص یا سازمان در استرالیا پیشنهاد شده باشند ( یعنی اسپانسر فردی یا سازمانی داشته باشند که البته برای این زیر طبقه الزامی نیست. )

-با معیارهای مربوط به سلامتی و نفع عمومی ( برای جامعه استرالیا ) مطابقت داشته باشند.

توضیح در مورد برخی اصطلاحات :

در بررسی ادعای “دلایل ناگزیر” به اعطای ویزای پناهندگی به افراد عمدتا” چهار عامل زیر مورد توجه قرار می گیرد :

– سطح یا میزان آزار و اذیت و تعقیب مورد ادعای شما.

– میزان ارتباط شما با کشور استرالیا ( آیا در این کشور بستگان یا دوستانی دارید ؟ آیا سابقه تحصیل یا کار در این کشور را داشته اید؟ و نظایر این )

– آیا امکان این وجود دارد که در کشور دیگری بجز استرالیا اسکان مجدد موفقتری یابید؟ ( مثلا” دارای ویزای معتبر یک کشور پناهنده پذیر دیگر باشید یا آنکه چند تابعیتی باشید )

– آیا کشور استرالیا از ظرفیت لازم برای تامین شرایط لازم برای اسکان مجدد ( جایگزینی ) شما برخوردار است ؟

در بررسی ” طریق مناسب ” بودن اسکان مجدد پناهنده در استرالیا نیز عمدتا” مسایل زیر مورد توجه است :

– آیا شما می توانید بدون هیچ خطری به کشور متبوع خود بازگردید ؟

– آیا در کشور دیگری برای استقرار پذیرفته شده اید ؟

– آیا در کشورهای دیگری بغیر از استرالیا دارای خویشاوندان یا وابستگی های نزدیک دیگری هستید ؟

– آیا برای ترک کردن کشوری که در حال حاضر ساکن آن هستید به نوعی تحت فشار هستید ؟

اشخاص زیر می توانند در تقاضا گنجانیده شوند .

-partner ( مقصود از این کلمه فردی است که بعنوان شریک زندگی با متقاضی زندگی می کند ( شریک جنسی ). قابل ذکر است که برای همجنسگرایان این شریک می تواند همجنس ایشان باشد. (مطابق اخرین آمارها پنج درصد افراد همجنسگرا هستند .)

– فرزندان وابسته به متقاضی یا شریک جنسی او. ( مقصود فرزندانی هستند که سن ایشان کمتر از ۱۸ سال باشد یا در صورتیکه بیشتر است درامد شخصی نداشته باشند و متاهل هم نباشند. فرزندی که ازدواج کرده باشد در هر سنی که باشد مستقل محسوب میشود و نمی تواند به ضمیمه کیس والدین خود متقاضی شود . در صورت تمایل به ارائه درخواست باید در درخواست جداگانه ای  این کار را انجام دهد.)

-برخی اقوام وابسته به شخص متقاضی که با او زندگی می کنند و برای گذران زندگی به او وابسته هستند.

اعطای ویزا به پناهندگان پذیرفته شده عازم استرالیا رایگان است.

دریافت این نوع ویزا به شخص متقاضی امکان خواهد داد که بطور قانونی و بصورت دائم در استرالیا زندگی کند.

افراد دارای اقامت دائم در استرالیا از مزایای زیر بهره مند هستند :

– امکان زندگی و کار در استرالیا بصورت دائم.

– امکان تحصیل در مدارس و دانشگاههای استرالیا.

– امکان دریافت سوبسید ( یارانه ) خدمات درمانی و بهداشتی. از طریق MEDICARE  و PBS.

( MEDICARE نوعی بیمه درمانی همگانی است که در استرالیا به عنوان بیمه همگانی ارائه میشود . با دارا بودن این بیمه هزینه های درمانی و بهداشتی بجز در مورد خدمات  دندانپزشکی و ارتوپدی و عمل های جراحی زیبایی تقریبا” رایگان است.)

– امکان اقدام برای اخذ شهروندی ( CITIZENSHIP ) استرالیا بشرط دارا بودن برخی معیارها.

-امکان  اسپانسری سایر افراد متقاضی اقامت دائم در استرالیا.

توجه داشته باشید که دارنده این نوع ویزا یا افراد زیر کیس وی بهر حال باید از قوانین استرالیا متابعت کنند. عدم توجه به این نکته ممکن است امکان ادامه اقامت در استرالیا را برای افراد قانون شکن تحت تاثیر قرار دهد.

-ویزای بشر دوستانه داخل کشور  ( زیر طبقه ۲۰۱ )

متقاضیان دریافت این نوع ویزا باید دارای کلیه شرایط مشترک با افراد زیر طبقه ۲۰۰ ( ویزای پناهندگان ) باشند . با این تفاوت که این دسته از افراد بر خلاف پناهندگان هنوز ساکن کشوری هستند که ادعا می کنند در آن در معرض آزار و اذیت غیر قابل اجتناب قرار دارند.

ضمنا” این دسته از افراد نمی توانند نزد نهاد UNHCR ثبت نام شده باشند ( زیرا شعبات UNHCR از ثبت نام افرادی که در کشور متبوع خود ساکن باشند معذور است . )

داشتن اسپانسر در استرالیا برای این دسته از افراد نیز الزامی نیست.

توجه داشته باشید که فقط تعداد بسیار کمی با قرار داشتن در شرایط بسیار حاد حایز شرایط برای دریافت این نوع ویزا هستند .( این به این معنی است که هموطنان ایرانی تصور نکنند صرفا” با مراجعه به سفارت استرالیا در تهران جزو پذیرفته شدگان این دسته قرار خواهند گرفت. )

ویزای بشر دوستانه جهانی ( زیر طبقه ۲۰۲ )

متقاضیان این نوع ویزا باید حایز شرایط مشترک با زیر طبقه ۲۰۰ باشند . با این تفاوت که حتی در صورت کسب نتیجه ردی از سوی UNHCR می توانند متقاضی دریافت این نوع ویزا باشند. ضمنا” بر خلاف سایر زیر طبقه ها معرفی اسپانسری که فرم اسپانسری ۶۸۱ را برای ایشان پر و ارسال کند الزامی است.

این افراد در کشور متبوع خود باید تحت ” تبعیض بسیار شدید ” قرار داشته باشند و به همین دلیل کشور متبوع خود را ترک کرده باشند .

مصادیق ” تبعیض بسیار شدید ” عبارت است از :

– مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی شما یا خانواده شما ( که با شما زندگی می کنند ) یا مکاتبات شما.

-محرومیت از کلیه وسایل امرار معاش و عدم امکان اشتغال که بواسطه یک قوه قهری باشد. ( یعنی بیکاری شما ناشی از یک عامل جبری خارجی باشد. مثلا” بسبب اعتقادات مذهبی خاص اشتغال  شما امکان پذیر نباشد . )

-اجبار به زندگی در مساکن زیر استانداردهای قابل قبول.

-ممانعت از تحصیل.

-اجبار به چشم پوشی از فعالیتهای مدنی یا اجتماعی.

– دائما” تحت نطر بودن یا تحت فشار قرار داشتن ( مثلا” برای اینکه خبرچین شوید . )

-رفع حقوق شهروندی.

-محرومیت از داشتن گذرنامه.

توجه داشته باشید که تمایل به مهاجرت برای دسترسی به شرایط بهتر اقتصادی مساله ای  ذیربط در این زیر گروه محسوب نمی شود.

– ویزای نجات اضطراری ( زیر طبقه ۲۰۳ )

شخص متقاضی باید همه شرایط مشترک با متقاضیان دریافت ویزای پناهندگی ( زیر طبقه ۲۰۰ ) را دارا باشد.  ضمنا” باید شرایط او به گونه ای باشد که هر دم برای او خطر جانی یا حبس وجود داشته باشد. ( برای نمونه افرادی که در معرض خطر دستگیری قریب الوقوع هستند تا پس از بازداشت به کشور متبوع خود که ادعا می کنند در انجا در خطر و در معرض آزار و اذیت قرار دارند بازگردانیده شوند در این دسته قرار می گیرند . )

این افراد باید ساکن خارج از استرالیا باشند ( یا کشور متبوع خود یا کشور دیگری بجز استرالیا ) و ” دلایل ناگزیر ” ارائه دهند که باید به استرالیا سفر کنند زیرا نحت تعقیب یا آزار و اذیت هستند.

مصادیق تعقیب و آزار عبارتند از :

– تهدید جانی یا امنیتی یا تهدید آزادی شخص.

-مزاحمت یا بازداشت یا دستگیری های مستمد یا ادواری. ( یعنی دستگیری ها مکررا” تکرار شوند . )

-تبعید اجباری یا انتقال نا خود خواسته به مناطق دور افتاده.

-دستگیری یا بازداشت خودسرانه.

-شکنجه یا رفتار غیر انسانی یا بیرحمانه.

-بردگی.

-مصادره اموال.

-شرکت اجباری در کلاسهای بازآموزی ( شستشوی مغزی ). ( این مورد در کشورهایی چون کوبا بسیار دیده شده است .)

توجه داشته باشید که افرادی که بدلیل ارتکاب جرائم عادی ( مثلا” سرقت ) بازداشت یا زندانی شده یا به مناطق دور دست تبعید میشوند نمی توانند حایز شرایط متقاضیان دریافت این نوع ویزا باشند.

– ویزای زنان در معرض خطر ( زیر طبقه ۲۰۴ )

مخصوص زنانی است که در خارج از کشور خود تحت تعقیب یا آزار و اذیت باشند وبدون حمایت یک خویشاوند مرد زندگی می کنند و در معرض تعدی مزاحمت یا سوء استفاده جدی بخاطر جنسیت خود هستند  . علاوه بر نیاز به دارا بودن خصوصیات مشترک با افراد زیر طبقه ۲۰۰ ( پناهندگان ) باید بصورت غیر قابل اجتناب  متحمل یکی از مسایل زیر باشند:

خشونت     سوء استفاده جنسی     اخاذی ( دریافت حق السکوت با تهدید )     استثمار ( بهره کشی )   تبعیض یا بازداشت غیر قانونی .

این متقاضیان میتوانند بصورت مشروط در UNHCR ثبت نام شده باشند . ( افرادی که بصورت مشروط در نهاد UNHCR اعلام میشوند افرادی هستند که کمک های محدودتری از نهاد UNHCR دریافت می کنند و در اعلام نتیجه برای ایشان عبارت ” of concern ” دیده میشود. یعنی افرادی که موجبات نگرانی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را باعث شده اند . )

( توجه داشته باشید که این مسایل باید به جهت جنسیت زن بر او رفته باشد  (یعنی اگر مرد بود با این مسایل روبرو نمی شد.) بانوانی که همسر دارند نمی توانند متقاضی دریافت این نوع ویزا باشند زیرا بصورت منطقی فرض بر آن است که از حمایت همسر خود در این زمینه برخوردارند.  ) http://bipanah.com/Forum/viewtopic.php?t=583

منبع:worldhazaracouncil

مطالب مرتبط:

مهاجرین و پناهندگان

هماهنگ شدن قوانین پناهندگی در اتحادیه اروپا

اطلاعات در مورد درخواست پناهندگی در اروپا

کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان

پروتکل ۱۹۶۷درمورد وضعیت پناهدگان

اطلاعات در مورد درخواست پناهندگی در اروپا

اطلاعاتی برای پناهجویان غیر اروپایی در ترکیه

 گزارشی از قوانین پناهندگی و مهاجرت بریتانیا

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت