پناهجویان در کشورهای اروپایی چه مبلغ کمک اجتماعی دریافت می‌کنند؟

قانون پناهندگی اروپایی در کشورهای اتحادیه اروپا نه فقط کشورهای عضو را موظف می کند که به طور عادلانه به درخواست های پناهندگی رسیدگی کنند، بلکه آن ها را ملزم به رعایت استندردهای انسانی و اجتماعی در تامین نیازهای اولیه و اسکان پناهجویان هم کرده است.

«تامین نیازهای اولیه زندگی، محافظت از صحت روانی و روحی» شامل این قانون می شود. برخی از کشورها به پناهجو پول نقد می دهند. در برخی مناطق دیگر پناهجو برگه های کوپن دریافت می کند و می تواند به این وسیله در  فروشگاه های مشخصی نیازهای زندگی اش را تامین کند.

افزون بر این هزینه زندگی در هر کدام از کشورهای عضو متفاوت است. به این خاطر برای این که تفاوت ها تا حد امکان جزئی بماند، ما در این فهرست راجع به کمک های اجتماعی عمدتا به افراد بزرگسال مجرد در بزرگترین کشورهای پذیرای مهاجران تمرکز می کنیم. افزون بر این فقط کمک ها برای پناهجویان مقایسه می شود. آنهایی که درخواست پناهندگی شان قبول شده اند و یا محافظت دریافت کرده اند، در بسیاری موارد کمک های مالی دیگری دریافت می کنند.

آلمان

در آلمان حمایت اجتماعی برای آوارگان در قانون کمک اجتماعی به آوارگان درج شده و براین اساس برای هر پناهجو ۳۵۴ یورو در ماه در نظر گرفته شده است. به این ترتیب پناهجویان از شهروندان آلمانی که حداقل کمک بیکاری (هارتس فیر) دریافت می کنند، ۷۰ یورو کمتر می گیرند.

این مبلغ به پناهجویی تعلق می گیرد که در یک خانه یا آپارتمان زندگی کند. پناهجو مقداری از آن را به شکل کمک های غیرمالی دریافت می کند. در کمپ های آوارگان یا در سرپناه هایی که آوارگان به طور گروهی آن جا زندگی می کنند، به هر کدام از پناهجویان حداکثر ۱۳۵ یورو در ماه پرداخت می شود. پناهجو این مبلغ را یا نقد و یا به صورت کوپن دریافت می کند. فقط آوارگانی که به رسمیت شناخته شده اند، کمک های اجتماعی عادی دریافت می کنند.

Infografik Zuwendungen für Asylsuchende EN

ایتالیا

ایتالیا باید تا زمان تصمیم گیری راجع به تقاضای پناهندگی آوارگان را اسکان دهد. به آن ها در این دوره زمانی مواد خوراکی، لوازم بهداشتی و لباس تعلق می گیرد. مدت ها است که از کیفیت سکونت پناهجویان در ایتالیا انتقاد می شود. پناهجویان دو ماه پس از ارائه تقاضای پناهندگی، اجازه کار دریافت می کنند. پناهجویانی که بیکار هستند، ۷۵ یورو در ماه دریافت می کنند که برابر با ۲.۵ یورو در روز است. پناهجویان به شرطی از حمایت مالی برخوردار می شوند که در مرکز پذیرش اقامت داشته باشند.

سویدن

در صورتی که مهاجران بتوانند نیازهای اولیه زندگی شان را تامین کنند، باید هزینه سرپناه شان را هم بپردازند. اگر آن ها از عهده این کار بر نمی آیند، به طور رایگان در یکی از  سرپناه های آوارگان اسکان داده می شوند. تامین غذایی آن ها در این صورت بر عهده دولت است.

هر فرد مجرد حدود ۷۰ یورو در ماه جیب خرج دریافت می کنند، در قبال هر طفل ۵۵ یورو به این مبلغ اضافه می شود.

هر مهاجری که بیرون از سرپناه های دولتی زندگی می کند، در ماه حدود ۲۲۵ یورو برای تامین هزینه های زندگی دریافت می کند و باید از این مبلغ پول غذا، لوازم بهداشتی، لباس، مشکلات طبی، دوا و فعالیت در زمان فراغت را بپردازد. اما پول کرایه سرپناه را دولت می دهد.

همینکه فرد مهاجر پناهندگی و اجازه کار دریافت کرد، باید خودش به دنبال خانه یا اتاق باشد. یک شهروند سویدنی که نیاز به کمک های اجتماعی دارد، ۳۹۴ یورو دریافت می کند.

فرانسه

از سال ۲۰۱۵ هر پناهجو ۲۰۴ یورو در ماه دریافت می کند. هر فرد دیگری که جزو خانواده پناهجو است، ۱۰۲ یوروی دیگر برای تامین هزینه های زندگی اش دریافت می کند.

به این ترتیب چهار نفر که عضو یک خانواده هستند و یا با استفاده از یک بودجه زندگی می کنند، ۴۰۸ یورو در ماه دریافت می کنند.

این پول اغلب به صورت کریدت کارت ویژه به آن ها داده می شود. اما لازم نیست که پناهجویان برای استفاده از این پول حساب بانکی داشته باشند.

بریتانیا

پناهجویان در بریتانیای کبیر نمی توانند راجع به محل زندگی شان تصمیم بگیرند. به آن ها یک سرپناه اختصاص می یابد و هر فرد برای خوراک، لباس و لوازم بهداشتی ۱۷۰ یورو در ماه دریافت می کند.

مادرانی که اطفال زیر سه سال دارند یا زنان حامله ۱۳ یوروی اضافی در ماه دریافت می کنند.

پناهجویان اجازه ندارند در بریتانیای کبیر کار کنند. دسترسی به سیستم ملی صحت و مکاتب دولتی رایگان است.

Infografik Zuwendungen Flüchtlinge Sammelunterkunft EN

اسپانیا

در اسپانیا پذیرش و ادغام پناهجویان به سه مرحله تقسیم شده است. هر کدام از این مراحل شش ماه به طول می انجامد. در مرحله نخست پناهجویان در سرپناه دسته جمعی آوارگان زندگی می کنند و غذا دریافت می کنند. آن ها در این مرحله ماهانه حدود ۵۰ یورو دریافت می کنند. برای هر کودک، ۱۹ یوروی دیگر به آن اضافه می شود. افزون بر این همه هزینه های استفاده از وسایل نقلیه عمومی، تامین نیازهای صحی، کورس های زبان و هزینه ترجمه با نشان دادن یک رسید پرداخت به آن ها پس داده می شود.

در مرحله دوم پناهجویان در خانه های یا آپارتمان های خصوصی زندگی می کنند. هزینه کرایه را دولت برعهده می گیرد و با توجه به این که ازدواج کرده اند یا نه و یا چند طفل دارند، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ یورو دریافت می کنند. در مرحله سوم پناهجویان اجازه کار دارند و فقط در شرایط بسیار استثنایی می توانند از کمک های اجتماعی بهره مند شوند.

اتریش

در این کشور پناهجویان در مراکز پذیرش آوارگان اسکان داده می شوند و غذای خود راهم در این مراکز دریافت می کنند. به هر کدام از آن ها ۴۰ یورو جیب خرج در ماه تعلق می گیرد. اگر آن ها در سرپناهی زندگی می کنند که خودشان باید خرید و آشپزی کنند، ماهانه بین ۱۵۰ و ۲۰۰ یورو دریافت می کنند.

یونان

پناهجویانی که در سرپناه های دولتی زندگی می کنند، ۹۰ یورو در ماه دریافت می کنند. برخی اوقات این پول به صورت کوپن پرداخت می شود. به خصوص پناهجویانی که در جزایر زندگی می کنند در بسیاری موارد از این کمک محروم می مانند.

دیانا هودالی، آسترید پرانگه/ م. ا.

منابع: AsylbLG, Asylum Information Database (Aida), Secretaría de Estado de Migraciones, Government United Kingdom, EASO Annual Report 2018

DW.COM

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۱۱
  • قوس

  • ۱۴۰۰
  • 2
  • December
  • 2021
  • 26
  • ربیع الثانی
  • 1443

امار سایت