وجوب احترام زنان پیامبر(ص)

خلاصه ای استدلال این حقیر درمورد احترام زوجات پیامبر(ص) که به جر وبحث کشانده شد، این بود که عرض می کردم: خداوند فرموده است: «وَ اَزواَجُهُ اُمَّهاَتُکمُ» زنان پیامبر، مادران شما هستند. دردو مورد زنان پیامبر(ص) حکم مادررا دارند:

یکی دروجوب احترام، همچنانکه احترام مادر واقعی واجب است، احترام زنان پیامبر نیز واجب است. ماحق نداریم، مادر واقعیی خودرا بد و بیراه بگوییم، هرچند کاربدی کرده باشد، به موجب این آیه به زنان پیامبر نیز جائز نیست، لعن و طعن کنیم …و بد و بیراه بگوییم.

دومی حرمت ازدواج. همچنانکه ازدواج با مادر واقعی حرام است؛ چنانکه خداوند فرموده است:« حُرِّمَت عَلَیکُم اُمَّهاَتُکُم» ازدواج مادرهای تان برای شما حرام است. ازدواج با زنان پیامبر(ص) نیز حرام است. خداوند می فرماید: « ماَکاَنَ لَکمُ اَن تؤُ ذوُا رَسوُلَ اللهِ وَ اَن تَنکِحوُا اَزواَجَهُ مِن بَعدِهِ اَبَداً» برشما جائز نیست رسول خدارا اذیت کنید، بعد ازوی با زنان او ازدواج نمایید. هرگز این کاررا نمی توانید.

درغیر این دو مورد بین ما و زنان پیامبر(ص) حکم مادری و فرزندی وجودندارد؛ مثلا بین ما وزنان پیامبر(ص) توارث وجود ندارد، ازهمدیگر ارث برده نمی توانیم. برای ما محرم نیست، اگرمادرواقعیی ما دختری را که ازشوهر دیگراست شیر دهد، با وی ازدواج نمی توانیم؛ چون خواهررضاعیی ماست. درمورد زنان پیامبراین حکم جاری نیست. و…

اعتراضی که ازطرف عده ای وارد می شد این بود که عایشه باعلی(ع) جنگ کرد، برخلاف حکم قرآن که فرموده است: « وَ قَرنَ فِی بُیُوتِکُنَّ» درخانه های خود بمانید، عایشه چرا ازخانه ای پیامبر(ص) بیرون شد؟

جواب عرض کردم که اگر عایشه باعلی جنگید، علی نیز باوی جنگید، لشکرش را تار و مار کرد. اما خودش را باقدر و احترام برهودجی نشاند، همرا با۲۰ نفر زنان مسلحی که لباس مردانه پوشیده بودند، به مدینه برده شد، یک سخن ازعلی و سائر امامان(ع) که بوی توهین ولعن و طعن داشته باشد درمورد عایشه و سائر زنان پیامبر (ع)وجودندارد. اما عایشه تا آخر عمر ازین کرده ای خود پشیمان بود.

اما انکه وی برخلاف حکم قرآن ازخانه ای پیامبر(ص) بیرون شد، گناهی بود که مرتکب شد. ولی این موجب نمی شود که ما وی را سخن بیهوده بگوییم، چون به حکم قرآن مادر ماست. فحش و لعن و طعن مادر به هیچ وجه روانیست.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت