هنوز در جهل مرکب قبیله

عبدالله اکبری

اگر استاد دانش معاون ریس جمهور یک کشور ساختارمند باشد، صداقت و ایمان کاری این مرد باید هرسال چندین جایزه را برای وی به ارمغان داشته باشد. بخت بد هزاره ها و استاد دانش این است که با مردمی هم وطن شده است که اکثرا در این ستمکده جز جنایت کار و فاسد کسی مستحق جایزه و تقدیر نیست. حق و عدالت همیشه سرکوب می شود. اگر تاریخ را که از از زبان خود حاکمان فاسد و ظالم این ملک نوشته و منتشر شده اند را بخوانیم جز شرم و سر افگندگی چیزی دستگیر خواننده نمی شود. واقعا کجای تاریخ ستمکار این خاک قابل دفاع است؟! در طول بیش از دوصد سال حاکمیت جز مزدوری بی قید و شرط خارجی و سرکوب مردم این سرزمین کدام دست آورد قابل دفاع وجود دارد؟!

از اسماعیل یون، آرین یون، جنرال طاقت، برادر رئیس جمهور حشمت غنی احمد زی و … گله کمتر است زیرا این قماش نام و نانش به همین بلواها بند است که باید دایم عقده افشانی کند تا هر کدام نانش نیفتد اما آدم های مانند رحمت الله نبیل، ستانکزی و کسانی مانند اینها وقتی از زبان آرین یون سخن می گویند و استاد دانش را مورد ملامت قرار می دهند یا گرفتار توهم اند و یا هم هنوز در جهل مرکب قبیله زندگی می کنند.

نتیجه حمایت رحمت الله نبیل از موضع آرین یون این خواهد شد که مردم این سرزمین و به خصوص گستره حوزه زبان فارسی که مورد ستم تاریخی و پی در پی قرار گرفته است صدای خود را رساتر از همیشه در برابر بیداد بلند کنند. وقتی صدای قاتل به جای معذرت خواهی پس از بیش از دوصد سال هنوز با هوشدار قتل عام بلند است همه باید تصمیم دیگر بگیرند و حتما با ادامه اینگونه موضع گیری های قبیله محور خواهند گرفت.

در مورد استاد دانش در مجالی دیگر خواهم نوشت اما موضع گیری های اخیر ایشان قابل قدر و حمایت است.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۱۱
  • قوس

  • ۱۴۰۰
  • 2
  • December
  • 2021
  • 26
  • ربیع الثانی
  • 1443

امار سایت