همایش راوی هویت(بزرگداشت از شخصیت استاد حاج کاظم یزدانی)

راوی هویت

همایش بزرگداشت از شخصیت استاد حاج کاظم یزدانی

نقش استاد یزدانی در نهضت بیداری و خود اگاهی تاریخی هزاره ها از سوی بنیاد هزاره برای توسعه با همکاری جامعه هزاره های کانادا برگزار میگردد

ازنویسندگان ، پژوهشگران ، فرهنگیان و تمام کسانیکه با زندگی ، مبارزه ، آثار علمی و تاثیر گذاری استاد یزدانی آشنایی دارند دعوت میگردد که آثار

 (سخن ، پیام ،خاطره ، مقاله ، نقد ، عکس ، وشعر)

را به دبیرخانه همایش ارسال کنند آثار ارسال شده بعد از ارائه در همایش بعدا بصورت کتاب چاپ خواهد شد نکات زیر را قابل تامل و تحلیل میداند

اندیشه های دینی استاد یزدانی ، استاد یزدانی و نهضت خود اگاهی هزاره ها ، استاد یزدانی و سنت تاریخ نویسی در افغانستان ، استاد یزدانی و هزاره شناسی و زندگی شخصیت استاد یزدانی

مهلت ارسال : ۱۰ سپتمبر ۲۰۱۹

contacts.htd@gmail.com

زمان و مکان همایش بعدا اعلام میگردد

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۵
  • جوزا

  • ۱۴۰۱
  • 26
  • May
  • 2022
  • 24
  • شوال
  • 1443

امار سایت