نوروز۱۳۹۹در سایه ویروس کرونا!

مبارک!

نوروز امسال متفاوت تر از نوروزهای گذشته می باشد در اکثر کشورهای که از این جشن فرهنگی تجلیل میگردید به خاطر شیوع ویروس کرونا تعطیل اعلام شده است.یکی ازخاصیت های مهم و ویژه ای ویروس کرونا اینست که در تهاجم اش شاه و گدا نمی شناسد ، فقیر و غنی نمی گوید ، وزیر و غیر وزیر نمی داند ، آسیایی ،اروپایی و…. برایش فرق نمی کند هیچ فردی در هیچ جای احساس امنیت نمی کند.
توجه دارید که دراین چند سال در افغانستان از ویروس انتحار و انفجار صاحبان قدرت خودرا محافظت میکردند از اکثر امراض که نیاز به پول داشت صاحبان قدرت و ثروت خودرا معالجه میکردند و می کنند سال هاست که فقرا در زیر ساطور فقر و امراض های گوناگون جان میدهند اکثریت صاحبان زر ، زور و تزویر از اینگونه ویروس ها و تهدیدات معاف بودند. اما این ویروس شاهزاده همه را به چالش گرفته است.
در این روزها توصیه های زیادی به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در رسانه ها مطرح است کشورهای با برنامه و مدیریت قوی برای شهروندانشان اطمینان می دهند که آنها نگران نباشند بسته های کمک های اقتصادی در راه است.
جمهوری اسلامی ایران هم برای شهروندان خود کمک های را وعده داده است اما مهاجران شامل این طرح نمی شوند. با توجه با وضعیت نا به سامان مردمان فقیرما در این روز های آغاز و تحویل سال ، خوب است آنان که توانایی مالی دارند برای فامیلها و آشنایان خود در افغانستان و ایران و….. کمک های را در نظر بگیرند آنانکه در سایه پیامدهای منفی ویروس کرونا دچار اسیب های اقتصادی و بیکاری شده اند و تا حدودی مشکل شان حل شوند.

بیاییم نوروز را اینگونه تجلیل کنیم.

به امید روزهای بهتر و خوب در آینده!

نبی قانع زاد

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت