نه فرمانده علیپور بالای کسی عمل انتحاری و انفجاری انجام داده است و نه فرمانده شجاعی !

حسن علی عدالت
خانم آرین یون که نمایندگی از یک طرز تفکر می کند و تنها نیست به مرض لاعلاج گرفتار شده است که چرا فرمانده علیپور و فرمانده شجاعی در زندان نیستند و یا از زندان رها شده اند .
فرمانده علیپور و فرمانده شجاعی نه بالای پوسته های دولتی و یا خارجی حمله کرده اند و نه بالای قریه و ده هی کدام قوم رفته کدام جنایت مرتکب شده اند و نه هم در شهر ها رفته عملیات انتحاری و انفجاری انجام داده اند بلکه آنها مجبور شده اند که در مناطق خود از مال و ناموس مردم به خواهش مردم و به کمک مردم در مقابل مهاجمین و تروریست ها دفاع نمایند چون دولت در دفاع از مردم ناکام بوده و یا نخواسته است از مردم در مقابل مهاجمین و تروریست ها دفاع نماید .
آیا خانم آرین یون یک مثال و یا سند ارایه کرده می تواند که فرمانده علیپور و یا فرمانده شجاعی غیر از مناطق خود دست به حمله بالای مناطق دیگران و یا پسته های امنیتی زده باشند و آیا خانم آرین یون نام یک سرباز و یا افسر را گرفته میتواند که توسط فرمانده علیپور و یا فرمانده شجاعی در اثر حمله به قتل رسیده باشند .
چرا خانم آرین یون تشویش از رهایی بیش از شش هزار جنایتکار ، که قاتل بیش از صد هزار افسر و سرباز است و از جمله چهار صد نفر آنها به عزت و ناموس مردم تجاوز کرده اند ندارد ؟ چرا خانم آرین یون از حملات انتحاری و انفجاری که هزاران هم وطن را به خاک و خون کشیدند راضی به نظر می رسد ؟
واقعاً مرض شوونیستی ، راسیستی و فاشیستی بد مرض است به جای اینکه از افتخارات نداشته سدوزایی ها و محمد زایی ها یاد کنند همه غوغا به راه انداخته اند که مشران ، اتلان و پهلوانان مورد اهانت دانش قرار گرفته اند ، مگر آنها خدا است که کسی از آنها انتقاد نکند ، آنچه که ما امروز داریم میراث آنها است اگر چنین نیست به جای پرس زدن بگویید که آنها برای آرامش و آسایش مردم افغانستان چه کرده اند ؟ چرا امروز مردم افغانستان در انظار جهان نماد از وحشت ، فساد ، دزدی ، انتحاری ، انفجاری ، تریاک ، فقر ، بیکاری و جهالت است ؟ مگر این گناه فرمانده علیپور و فرمانده شجاعی است ؟

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۱۱
  • قوس

  • ۱۴۰۰
  • 2
  • December
  • 2021
  • 26
  • ربیع الثانی
  • 1443

امار سایت