نه امنیت گرفته می توانند و نه هم به مردم اجازه می دهند که از خود دفاع کنند!

نبی قانع زاده

طرح های امنیتی که برای حفظ امنیت غرب کابل ارائه شد از طرف دولت احمدزی رد شد.
باورکنید اگر به مردم اجازه داده شود تروریستهای وحشی دیگر جرئت نخواهند داشت که هر روز فاجعه خلق کنند.
ما در سالهای اخیر نمونه های داریم بطور مثال زمانیکه حفظ امنیت عزاداران محرم به خود مردم در کابل داده شد تروریست های بزدل جرئت حمله پیدا نکردند.
نمونه دیگر در همین تصویر ببینید مردم با آفتابه آتش موتر را خاموش کرده اند چندماه قبل یکی از بستگانم با ماین چسپکی در چهارراه پشتونستان موترش را تروریست های مزدور انفجار دادند و در آتش سوزاندند و در آن حادثه مردم تماشاچی بودند و حتا تعدادی هم از کنارش می گذشتند. تا هنوز که هنوز است در گریه و ناله های خانمهای خانواده های ما این مویه تکرار میشود کاش یکنفر پیدا می شد یک سطل آب در موتر آتش گرفته اش می انداختند.
شک نکنید که این ظرفیت در این مردم وجود دارد که از خود دفاع کنند و توانایی و انگیزه قوی و جود دارد که اینها تروریستهای بی فرهنگ را به سرجای شان بنشانند اگر دولت در کفش اش ریگی نیست یا به وظیفه اش عمل کند و اگر به وظیفه اش عمل نمی کند و یا توانایی ندارد به خود مردم اجازه دهد از خود دفاع کنند.
بازهم امروز انفجار هدفمندانه برای تثبیت نسل کشی در برچی(۱۲٫۰۶٫۲۰۲۱)!

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۴
  • میزان

  • ۱۴۰۰
  • 16
  • October
  • 2021
  • 9
  • ربیع الاول
  • 1443

امار سایت