نمادها و دیوارهای تبعیض نژادی در غرب، در حال تزلزل و فروریختن است!

نبی قانع زاده

اعتراضات و تظاهرات در پی قتل جورج فلوید جنبش ضد نژاد پرستی در سراسر امریکا و اروپا جهان را تکان داد و این جنبش به تبعیض، نه گفتند.
معترضان و تظاهرات کنندگان در آمریکا برای برچیدن بناهای یادبود کسانی که به تاریخ برده‌داری و استعمار مرتبط هستند، مجسمه های رهبران ایالت های جدایی طلب در دوران جنگ داخلی و همچنین کریسف کلمب را پایین کشیده اند وهمچنین مجسمه جفرسون دیویس، رئیس جمهور کنفدراسیون آمریکا، در شهر ریچموند در ایالت ویرجینیا به زیر کشیده شد ومجسمه های کریستف کلمب در بوستون، میامی و ویرجینیا هم تخریب شده است.
درانگلیس مجسمه یکی از برده داران بنام بریتانیایی را در بریستول به پایین کشیدند.
در اقدام دیگر در بلژیک تظاهر کنندگان به روی مجسمه ای لئوپولد دوم رنگ پاشیدند و در زیر آن شعارهای ضد نژادی پرستی نوشتند.
در فنلند حتا حزب راست گرای افراطی فنلندی های اصیل طی اظهارات نژاد پرستانه ای عضوپارلمان خود آقای آنو تورتیاینن را از حزب اخراج نمودند.
آیا وقت آن نرسیده است که نسبت به یک جنایتکار تاریخی در افغانستان (امیرعبدالرحمن خان) که در بیوگرافی آن کشتار ۶۲% از یک قوم ثبت شده است و در مورد پایین آوردن عکس این جلاد از ارگ ریاست جمهوری تجدید نظر گردد!
#تبعیض
#نژاد_پرستی
#امیر_عبدالرحمن_خان

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت