مژده به اشخاص کتاب خوان، کتاب یکصد نو اوری فنلند در کابل از چاپ بیرون شد!

به تازگی یک کتاب خوب از فنلند در کابل به زبان های فارسی دری و پشتو چاپ شده است.
متن پی. دی.اف کتاب را علاقه مندان، با ایمیل کانون و یا در همین صفحه پیام بگذارید و ایمیل تان را بنویسید کتاب برای تان ارسال خواهد شد.
kanun244@gmail.com
توضیحات:
نام کتاب: یکصد نو آوری اجتماعی از فنلند ۱۰۰
Innovations from Finland
گرد آورنده: دکتور ایلککا تایپلی
Ilkka Tapele
استاد دانشگاه در رشته صخت روانی، و سابق نماینده پارلمان
مترجم کتاب دری کتاب: حامد شفایی
مترجم کتاب پشتو: داکتر غلام احمد واک
هماهنگی چاپ و نشر کتاب در افغانستان: شورای تجاران فنلند- افغانستان
Finnish- Afghan Business Council
چاپخانه: واژه در کابل
این کتاب به مناسبت یکصد سالگلی استقلال فنلند از مجموع صدها ابتکارات و نو آوری های فنلند در یکصد سال استقلال، ۱۰۴ عدد آن گلچین شد و به نشر رسیده است. هر موضوع کتاب توسط شخصیت های سیاسی، علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی فنلند بطور خلاصه در ۲ تا ۴ صفحه نوشته شده و از این جهت هم کتاب متنوع است و هم خسته کننده نمی باشد. کتاب متن فنلندی آن ۳۳۳ صفحه بود و این کتاب با ترجمه عالی به دری و پشتو چاپ شده است. متن کاغذی کتاب در کابل توسط شورای تجاران فنلند- افغانستان در اختیار ارگان ها و موسسات دولتی و غیر دولتی بطور رایگان قرار داده می شود.

۴ دیدگاه