کرونا ویروس!

داکتر اسدالله زیرک

این ویروس را به خاطر ساختمان تاج مانندی که دارد کورونا مینامند ( corona به لاتین تاج را میگویند).
این سومین بار است که جهانیان مواجه به این گروپ ویروس ها می شوند.
بار اول در سال ٢٠٠٣ یک نوع ویروس کورونا شیوع یافت که بنا به اینکه عوارض شدید و حاد تنفسی را بار آورد به نام (SARS) نامیده شد. این نام مخفف (Svere Acute Respiratory Syndrom) یعنی سندروم شدید و حاد سیستم تنفسی .

بار دوم در سال ٢٠١٢ در شرق میانه یک نوع دیگر این ویروس باعث آفت شدید سیستم تنفسی شد که به نام MERS یاد شد که مخفف (Middle East Respiratoty Syndrome) است.

این بار شیوع نوع سوم که بنام Covid-19 یاد می شود از شهر ووهان (Wuhan) کشور چین احتمالاً از خفاش ها ( Fladdermöss به سویدنی) توسط سمور ها (Mårddjur) به انسان ها سرایت کرده است.
این ویروس بخاطر عوارض شدید تنفسی ایکه بار می آورد بنام SARS-CoV-2 هم یاد می شود.
این ویروس حیوانات پستاندار و پرندگان را مصاب ساخته می تواند.

طریق سرایت و وقایه:
این ویروس خوشبختانه از طریق هوا سرایت نمیکند بلکه سرایت آن از طریق قطرات کوچکی که در اثر عطسه زدن و سرفه انتشار می یابد سرایت میکند.
لذا توصیه می شود که جلو انتشار ویروس را در هنگام عطسه مثلاً با آرنج گرفت ، از تماس جسمی مثلاً قول دادن و بغل کشی اجتناب کرد. در اثنای صحبت حد اقل یک متر فاصله را رعایت نمود.
دست ها را بار بار با آب گرم و صابون شست و الکهول زد. این ویرس در برابر گرما و الکهول مقاومت ندارد.

بارداری و ویروس کورونا:

ویروس های انفلونزا ، MERS و SARS که تاثیر نا مساعد بالای زنان حامله داشت.
و زنان حامله اکثراً وادار به ولادت قبل از وقت یا برداشتن طفل از شکم می شدند ولی در COVID19 تا حال چنین عارضه ای دیده نشده است ، و هم در تحقیقاتی که بالای نوزادانیکه مادران شان مصاب به COVID 19 بودند دیده شد خوشبختانه بعد از ولادت چه به شکل طبیعی و یا عملیاتی در هیچ یک از مواد (خون، مایع پلاسنتا و شیر مادران شان) این ویروس دیده نشده است. لذا تصور می شود که بر خلاف ویروس های بالا ویروس COVID 19 بالای زنان حامله و جنین شان سیر سلیم دارد.

شیوع و سیر COVID-19:
اینک شیوع این مرض از یک منطقه (Epidemy) فرا تر شده و تبدیل به پندیمی ( جهان شمول) گردیده است.
نزد حدود ٨٠ فیصد اشخاصیکه مصاب می شوند این ویروس سیر خفیف وسلیم داشته ولی آنانیکه مصاب می شوند بنا به آسیب و التهابی که بر قصیبات کوچک شش وارد می شود از عسرت تنفس شدید رنج برده عده یی بدون ماشین سپیرومتری (Spirometri) نمیتوانند تنفس نمایند و لذا ضرورت به مراقب جدی دارند.
اشخاص پیر و آنانیکه مصاب به امراض مزمن دیگر هستند بیشتر مواجه به خطراند. این مرض ( عارضه) برای آنانیکه مصاب KOL یا ضیق النفسی مزمن که معمولاً از دخانیات بار می آید هستند، خیلی خطر ناک است.
تمام اهتماماتی که در سویدن و سایر ممالک غربی گرفته می شود در حال حاضر این است تا مرض شیوع آرام داشته باشد یعنی همه به یکبارگی مصاب به آن نگردند تا بیمارستان ها و پرسونل طبی با امکاناتی که دارند تعداد زیادتری را از خطر نجات دهند.

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۱۱
  • قوس

  • ۱۴۰۰
  • 2
  • December
  • 2021
  • 26
  • ربیع الثانی
  • 1443

امار سایت