قطعنامه مردم، نهادها و فعالین مدنی بامیان دراعتراض به ادامه نسل کشی هزاره های پاکستان

 چنانچه مستحضرهستید، برنامه نسل کشی هزاره های پاکستان که بصورت هدفمندانه و سیستماتیک از چندین سال قبل آغازشده، درپنجشنبه گذشته، به اوج خود رسید و دریک رشته حملات هماهنگ، منجربه کشته شدن بیش از ۱۳۰ نفر بیگناه و زخمی شدن صدها تن دیگر گردید. مردم، نهادها و فعالین جامعه مدنی بامیان، ادامه نسل کشی سازمان یافته و هدفمند هزاره ها درپاکستان را جنایت بشری و نقص صریح حقوق بشر دانسته و آنرا شدیدا محکوم می نماید و خواستهای خویش را در ۴ ماده چنین اعلام می دارد:

۱٫ مردم، نهادها و فعالین جامعه مدنی بامیان، مراتب تأثرعمیق وهمدردی خویش را با بازماندگان قربانیان این حادثه المناک و عموم هزاره های پاکستان اعلام نموده، خود را درغم ایشان شریک می داند.

۲٫ دولت پاکستان، مسؤل مستقیم تأمین امنیت جان شهروندان این کشور، به شمول هزاره ها بوده و هیچ توجیهی برای اهمال خود درقبال دستگیری عاملین و اخذ تدابیر پیشگیرانه به منظور جلوگیری ازادامه این کشتارها ندارد. بناً دولت پاکستان باید هرچه عاجلتر، اقدامات جدی ای را درقبال دستگیری عاملین و توقف حملات تروریستی، روی دست گیرد.

۳٫ همچنین مردم، نهادها و فعالین جامعه مدنی بامیان، براین باورند که انجام حملات تروریستی علیه هزاره ها، آنهم درچنین مقیاس وسیع، بدون اطلاع دولت پاکستان، غیرممکن به نظر می رسد. بناأ شورای امنیت ملل متحد میخواهند که درمورد دخالت دولت پاکستان دراین حملات و یا اهمال عمدی آن درقبال دستگیری عاملین این حملات و جلوگیری از حملات بیشتر، هیئتی را جهت تحقیق روانه منطقه نمایند.

۴٫ سازمان ملل متحد، به عنوان ارگان تمثیل کننده اراده جهانی برای تأمین صلح، مسؤلیت دارد تا موضوع حملات سازمان یافته تروریستی به جان هزاره های پاکستان را به شورای امنیت و شورای حقوق بشر ملل متحد کشانده برای جلوگیری از ادامه این فاجعه انسانی، جدا تصمیم اخذ نماید. همچنین سازمان ملل متحد، به منظور جلوگیری از ادامه این قتل های سازمان یافته، دخالت صریح نماید.

۵٫ همچنین ما از سازمان بین المللی دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و سایر ارگانهای حقوق بشری جدا می خواهیم تا فشارهای سیاسی بردولت پاکستان وارده آورده و این کشور را مجبور به جلوگیری از ادامه کشتار مردم بیگناه و فجایع حقوق بشری نماید

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید

  • ۲۸
  • جدی

  • ۱۴۰۰
  • 18
  • January
  • 2022
  • 14
  • جُمادى الآخرة
  • 1443

امار سایت